IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Platobný styk / Platobný styk I  

Platobný styk I

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a back-office, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti pri aplikácii zákona o platobných službách a súvisiacich predpisov v praxi. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti. 

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s formami vykonávania platobného styku v bankách v rámci SR a EÚ, spolu s  praktickými ukážkami jednotlivých typov produktov a s prihliadnutím na Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a  s ním súvisiacimi opatreniami NBS.

Obsah seminára

 • Vysvetlenie možností a foriem vykonávania platobného styku v bankách (pohľad bánk a pohľad klienta)
 • Vykonávanie platobného styku v zmysle platnej legislatívy (legislatíva EÚ, Zákon o platobných službách,  opatrenia NBS pre tuzemský platobný styk - SEPA platby a SEPA inkasá)
 • Praktické uplatňovanie Zákona o platobných službách a opatrení NBS v jednotlivých oblastiach platobného styku
  • čo je platobný styk v rámci SR
  • základy zákona o platobných službách a legislatíva EÚ (zhrnutie najdôležitejších častí)
  • čo je SIPS a na čo slúži, čo je TARGET2
  • čo je EBA clearing a čo je STEP2, ich využitie pri vykonávaní platieb.
  • praktické príklady SEPA platieb a SEPA inkás
  • vzory prevodných príkazov a vysvetlenie ich náležitostí pri vypisovaní
  • čo je cezhraničný platobný styk – základné informácie
  • čo je SWIFT a na čo slúži – základné informácie
  • čo je NOSTRO/ VOSTRO a na čo slúži
  • vzory jednotlivých typov správ ( MT1XX a MT2XX)
  • zhrnutie

Lektori

skúsený odborník v oblasti platobného styku a legislatívy v oblasti platobného styku 

Dĺžka trvania

1 deň 

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail