IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Poskytovanie úv... / FINANČNÁ ANALÝZA FIRMY: Audit podnikateľských a investičných zámerov  

FINANČNÁ ANALÝZA FIRMY: Audit podnikateľských a investičných zámerov

Účastníci

Zamestnanci bánk a ďalších finančných inštitúcií, ktorých súčasťou práce je komplexné analyzovanie a hodnotenie finančnej situácie dlžníka na základe výkazov o dosiahnutých výsledkoch predložených za porovnateľné obdobia, následná interpretácia výsledkov, analýza hospodárskeho výsledku firmy a vyhodnotenie jej silných a slabých stránok. Seminár nadväzuje na vzdelávacie podujatie „FINANČNÝ MANAŽMENT -Podnikateľské a investičné zámery a ich hodnotenie v praxi“, zároveň je možné seminár absolvovať aj bez účasti na vyššie spomenutom vzdelávacom podujatí.

Cieľ

Naučiť účastníkov preskúmať a zhodnotiť podnikateľské a investičné zámery predkladaných žiadateľov o úver. Zoznámiť účastníkov s najčastejšími spôsobmi „vylepšovania“ ako aj návratnosti predpokladaných podnikateľských a investičných zámerov, tak účtovných a finančných výsledkov samotných klientov. Naučiť účastníkov zhodnotiť ekonomické ukazovatele firmy a načrtnúť jej budúce fungovanie v prípade nepriaznivého vývoja a následnej finančnej výpomoci alebo reštrukturalizácie.

Obsah seminára

1. deň

Analýza finančného zdravia a konkurencieschopnosti  žiadateľa o úver (klienta)

 • Analýza vonkajšieho a vnútorného okolia podniku (klienta).
 • Možnosti spracovania analýzy finančnej situácie klienta a interpretácia jej výsledkov.
 • Najčastejšie spôsoby „vylepšovania“ finančných výsledkov klientom  
 • Praktické možnosti hodnotenia finančnej situácie klienta pomocou benchmarkingu.
 • Zostavenie SWOT analýzy klienta z pohľadu jeho podnikateľského alebo investičného zámeru.

Možnosti preskúmania a zhodnotenia podnikateľských a investičných zámerov klientov

 • Audit predmetu  podnikateľského alebo investičného zámeru klienta, t.j. preskúmanie a zhodnotenie nových výrobkov, služieb alebo technológií z pohľadu pridanej hodnoty pre zákazníka (investora). 
 • Audit vyhodnocenia návratnosti podnikateľského alebo investičného zámeru spracovaného klientom.
2. deň
 • Praktické príklady spracovania finančnej analýzy podniku na základe informácií dostupných na internete
 • Spracovanie analýzy konkrétných podnikov jednotlivými účastníkmi seminára.
 • Spracovanie finančnej analýzy ľubovoľných podnikov jednotlivými účastníkmi za pomoci MS Excel.
 • Interpretácia spracovaných finančných analýz.
 • Audit podnikateľských a investičných zámerov spracovaných účastníkmi v rámci  seminára „FINANČNÝ MANAŽMENT -Podnikateľské a investičné zámery a ich hodnotenie v praxi“.

   

  Seminár je prakticky orientovaný, jeho súčasťou je riešenie problémových situácií na príkladoch z praxe, riešenie prípadových štúdií, konzultácie k problémovým oblastiam a moderovaná diskusia. Účastníci, ktorí úspešne a aktívne absolvovali oba nadväzujúce semináre „FINANČNÝ MANAŽMENT- Podnikateľské a investičné zámery a ich hodnotenie v praxi“a „FINAČNÁ ANALÝZA FIRMY- Audit podnikateľských a investičných zámerov“získajú osvedčenie.

  Dovoľujeme si účastníkov požiadať, aby si doniesli prenosné počítače, nakoľko riešenie praktických  príkladov prebieha pomocou MS Excel.

Harmonogram

 • prezentácia 8.45 h. – 9.00 h.
 • vyučovanie 9.00 h. – 16.00 h.

Lektori

Josef Kutáč, špecialista na firemné analýzy, finančné poradenstvo, kapitálové trhy a podnikové financie, Česká republika.

Dĺžka trvania

2 deň

Cena

340 € bez DPH
408 € s DPH

Variabilný symbol

1528

Aktuálne termíny

09. - 10. 11. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2015

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail