IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Poskytovanie úv... / Úverová analýza 3D - Modul I, Základy v kocke  

Úverová analýza 3D - Modul I, Základy v kocke

Úverový workshop zameraný na metódu rýchlej analýzy firiem, na zlepšenie praktickej orientácie účastníkov v oblasti úverových analýz, posudzovania firiem a vyhodnocovania rizík súvisiacich s ich financovaním. V priebehu workshopu sú všetky teoretické témy bezprostredne ilustrované a precvičované na príkladoch z praxe.

Účastníci

Zamestnanci, ktorých náplňou práce je kontakt s firemnou klientelou, finančná analýza, schvaľovanie úverov, metodika a poradenstvo v tejto oblasti. Účastníci nadobudnú orientáciu od analýzy small business firiem až po analýzy veľkých korporátnych subjektov. Podľa skladby účastníkov je možné operatívne prispôsobiť náročnosť a zameranie prípadových štúdií. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Cieľ

Po absolvovaní workshopu budú účastníci schopní:

  • analyzovať finančné výkazy v súvislosti s konkrétnou firmou a zistené skutočnosti vhodne interpretovať s ohľadom na riziko
  • zamerať sa na podstatné informácie potrebné pre rozhodovací proces, využívať pracovný čas efektívne
  • pomôcť firemným klientom nájsť možnosti financovania s ohľadom na riziko

Obsah seminára

Princíp rýchlej analýzy

Úvod do problematiky úverovej analýzy a finančných výkazov. Analýza výkazov prípadovej štúdie a ich využitie na identifikáciu rizík ako aj obchodných príležitostí. Rekapitulácia princípu rýchlej analýzy firiem.

Finančné výkazy z nadhľadu

Fungovanie firiem a finančných výkazov v skratke. Hlavné položky a ich previazanie s nefinančnou analýzou.

Finančné kritériá a ukazovatele

Ich význam a interpretácia v závislosti od potrieb financovania firmy. Praktické tipy na efektívne a bezpečné využitie ukazovateľov.

Finančné výkazy v detaile

Firmy v skutočnosti versus finančné výkazy, časté manipulácie s účtovnými položkami, skresľovanie reality a optimalizácia finančných výsledkov v skratke.

Analýzy prípadových štúdií

Reálne prípady s výkazmi a podkladmi v plnom rozsahu (full stories) a analýza skrátených prípadových štúdií (short stories) - rýchla analýza štruktúrovaným spôsobom.

Podnikateľská realita a bankovníctvo

Rola banky pred a po poskytnutí úveru, situácie vyvolávajúce riziká neprijateľné pre banku.

Úverový výbor

Analýza úverových prípadov, ktoré si účastníci prinesú na školeniea ich vyhodnotenie formou úverového výboru. Workshop tak plní účel bezprostredného precvičenia získaných zručností. Alternatívne je možné analyzovať prípadové štúdie orientované na rôzne odvetvia.

Záverečná sumarizácia: Best practices and frequent mistakes.

Seminár je vedený formou interaktívneho výkladu a riadenej diskusie,

hlavný dôraz je kladený na použiteľnosť získaných vedomostí v bankovej a finančnej praxi.

Harmonogram

registrácia: 8.45 -9.00 hod.

workshop:  9.00 -16.00 hod.

Lektori

Ing. Štefan MERJAVÝ -špecialista na úverové riziko, finančné analýzy firiem s dlhoročnou praxou z oblasti bankovníctva.

Dĺžka trvania

2 dni

Cena

350 € bez DPH
420 € s DPH

Variabilný symbol

1630

Aktuálne termíny

19. - 20. 04. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail