IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Ochrana spotrebiteľa vo finančných službách  

Ochrana spotrebiteľa vo finančných službách

Účastníci

Seminár je vhodný najmä pre:

  • zamestnancov bánk, poisťovní, leasingových spoločností a ďalších finančných inštitúcií, ktorí prichádzajú do styku s klientom,
  • právnikov, zamestnancov compliance oddelení
  • konateľov finančných spoločností, odborných garantov
  • zamestnancov úverových oddelení, produktových manažérov

Cieľ

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s platnými právnymi predpismi, ktoré sa týkajú finančnej ochrany spotrebiteľa a poukázať na ich aplikáciu v praxi.

Seminár je koncipovaný na základe reálnych prípadov z praxe.

Obsah seminára

  • platná právna úprava ochrany spotrebiteľa vo finančných službách, legislatíva EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa najmä Zákon č. 266/2005 o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene  a doplnení niektorých zákonov,
  • vymožiteľnosť práv spotrebiteľa vo finančných službách,
  • nekalé praktiky v spotrebiteľských zmluvách,
  • neprijateľné zmluvné podmienky,
  • praktické príklady

Lektori

JUDr. Peter Straka, sudca Krajského súdu v Prešove, bývalý riaditeľ sekcie legislatívy civilného práva na Ministerstve spravodlivosti SR, člen Súdnej rady SR a zároveň osobnosť, ktorú vníma široká verejnosť ako sudcu, ktorý sa v záujme spravodlivosti a rešpektovania ochrany slabších nebojí vysloviť v talári aj zásadné právne závery.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

150 € bez DPH
180 € s DPH

Variabilný symbol

1621

Aktuálne termíny

24. 04. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail