IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Ochrana spotrebiteľa vo finančných službách  

Ochrana spotrebiteľa vo finančných službách

Účastníci

Seminár je vhodný najmä pre:

  • zamestnancov bánk, poisťovní, leasingových spoločností a ďalších finančných inštitúcií, ktorí prichádzajú do styku s klientom,
  • právnikov, zamestnancov compliance oddelení
  • konateľov finančných spoločností, odborných garantov
  • zamestnancov úverových oddelení, produktových manažérov

Cieľ

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s platnými právnymi predpismi, ktoré sa týkajú finančnej ochrany spotrebiteľa a poukázať na ich aplikáciu v praxi.

Seminár je koncipovaný na základe reálnych prípadov z praxe.

Obsah seminára

  • platná právna úprava ochrany spotrebiteľa vo finančných službách, legislatíva EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa najmä Zákon č. 266/2002 o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene  a doplnení niektorých zákonov,
  • vymožiteľnosť práv spotrebiteľa vo finančných službách,
  • nekalé praktiky v spotrebiteľských zmluvách,
  • neprijateľné zmluvné podmienky,
  • praktické príklady

Lektori

JUDr. Ľubica Hofmannová, v súčasnosti pôsobí v Advokátskej kancelárii JUDr. Michala Hargaša, kde sa venuje väčšinou spotrebiteľskému právu. Od roku 2009 pôsobí aj ako mediátor, kde sa pravidelne zúčastňuje odborných seminárov zameraných na spotrebiteľské právo. Od roku 2014 je členkou Slovenskej komory mediátorov. V období od 08. – 09.04.2016 sa zúčastnila na medzinárodnej vedeckej konferencii Profesionalizácia a inštitucionalizácia mediácie v Modre. JUDr. Hofmannová má ukončenú Právnickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave, ďalej ukončenú Pedagogickú fakultu na Univerzite J. A.Komenského Praha. V období rokov 2010 – 2014 pôsobila JUDr. Hofmannová ako prísediaci na Okresnom súde Bratislava IV v zmysle Zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyše 3 rokov spolupracuje so Združením slovenských spotrebiteľov, kde sa snaží pomáhať občanom v riešení ich spotrebiteľských prípadoch. Vyše 15 rokov pôsobila JUDr. Hofmannová v štátnej a verejnej správe, kde popri svojej práci vykonávala bezplatné právne poradenstvo pre občanov a následne zriadila Združenie sociálno-právne poradenstvo pre každého a Občianske združenie Mediačné centrum MAGNÓLIA.  Za tento dlhý čas navštívilo poradňu vyše 7 000 občanov. Okrem toho sa JUDr. Hofmannová zapája do projektov vyhlasovaných Ministerstvom hospodárstva SR ako napríklad Poradenstvo a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov. V tomto roku 2017 sa zapojila do projektu Consumer Champion.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

149 € bez DPH
178.8 € s DPH

Variabilný symbol

1512

Aktuálne termíny

26. 10. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2015

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail