IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Právo Európskej únie  

Právo Európskej únie

Účastníci

Zamestnanci NBS, zamestnanci ostatných ústredných orgánov štátnej správy prichádzajúci do kontaktu s právom Európskej únie (úniovým právom). Zamestnanci pracujúci na tlačových oddeleniach. Seminár je určený tak pre právnikov, ako aj neprávnikov so záujmom rozšíriť si vedomosti v tejto oblasti.

Cieľ

Cieľom seminára je pre potreby právnikov a neprávnikov zrozumiteľnou a prehľadnou formou poukázať na najdôležitejšie súvislosti úniového práva a prehĺbiť skôr nadobudnuté vedomosti z tejto oblasti. Účastníci seminára nadobudnú komplexný pohľad na aktuálnu povahu úniového práva, na jeho pramene, proces ich tvorby a proces povinnej harmonizácie tohto práva v našich podmienkach.

Obsah seminára

 1. Európska únia
  • Európske spoločenstvo
  • Európska únia pred Lisabonskou zmluvou
  • Európska únia na základe Lisabonskej zmluvy
   • Ciele, úlohy a činnosti Európskej únie
   • Právomoci Európskej únie
  • Právna subjektivita
   • Právna subjektivita Európskeho spoločenstva
   • Právna subjektivita Európskej únie
 2. Úniové právo
  • Európske právo pred Lisabonskou zmluvou
  • Komunitárne právo pred Lisabonskou zmluvou
   • Autonómnosť komunitárneho práva
   • Prednosť komunitárneho práva
   • Priama aplikovateľnosť komunitárneho práva
   • Priamy účinok komunitárneho práva
   • Sankcionovateľnosť porušenia komunitárneho práva
   • Najdôležitejšie zásady súvisiace s komunitárnym právom
  • Úniové právo pred Lisabonskou zmluvou
  • Úniové právo na základe Lisabonskej zmluvy
 3. Pramene úniového práva
  • Systematika členenia prameňov úniového práva
   • Primárne právo
   • Základné práva a všeobecné právne zásady
   • Sekundárne právo
   • Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie
   • Právne obyčaje
   • Vybrané zmluvy
 4. Tvorba úniového práva
  • Tvorba primárneho úniového
  • Tvorba sekundárneho úniového práva práva

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:         9.00 h
vyučovanie:                     9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Rozsah študijného materiálu cca 180 strán.
Viac ako 80 citácií a odkazov na domácu a zahraničnú odbornú literatúru.
Viac ako 150 citácií a odkazov na rozsudky ESD.

Lektori

JUDr. Ing. Ondrej Reichbauer, PhD., skúsený odborník v oblasti európskeho práva

Dĺžka trvania

1 deň (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Cena

186 € bez DPH
223.2 € s DPH

Variabilný symbol

1541

Aktuálne termíny

04. 10. 2017 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2015

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail