IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Právo duševného vlastníctva v praxi manažérov a finančníkov  

Právo duševného vlastníctva v praxi manažérov a finančníkov

Účastníci

Manažéri vzdelávacích inštitúcií, manažéri ľudských zdrojov vo finančných inštitúciách, lektori, autori publikácií a zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania.

Cieľ

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s právnou úpravou ochrany a nakladania s duševným vlastníctvom, používania rôznych typov zmlúv a následného dopadu na účtovné, daňové a odvodové povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov.

Obsah seminára

9.00-12.30

 • Identifikovanie predmetov duševného vlastníctva v praxi manažérov a finančníkov
 • Legálne používanie cudzích autorských diel a iných predmetov duševného vlastníctva
 • Ochrana vlastného duševného vlastníctva
 • Možnosti nakladania s duševným vlastníctvom
 • Zmluva o vytvorení diela  a licenčná zmluva podľa Autorského zákona
 • Zmluva o dielo a licenčná zmluva podľa Obchodného zákonníka
 • Ochrana duševného vlastníctva v pracovnoprávnych vzťahoch

 

13.30-15.00

 • Zaradenie príjmov fyzických osôb/autorov pre účely zdanenia
 • Daňové aspekty zmlúv v oblasti práva duševného vlastníctva
 • Určenie výpočtu dane z príjmov, uplatnenie výdavkov
 • Špecifické zdaňovanie príspevkov do novín a časopisov
 • Zdanenie zahraničných autorov v SR a uplatnenie medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia
 • Registrácia k dani z príjmov
 • Podávanie daňového priznania

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:         9.00 h
vyučovanie:                     9.00 h – 15.00 h

Lektori

JUDr. Zuzana Adamová, PhD.,  riaditeľka obchodnej spoločnosti INGENIUM Slovakia a Ústavu práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Rozhodkyňa Arbitrážneho centra pre právo duševného vlastníctva a informačných technológií (ACIPiT) a členkou Národného centra pre právo duševného vlastníctva (NCPDV). Vedie projekt Creative Commons Slovensko. Je autorkou viacerých publikácií z oblasti práva duševného vlastníctva. 

 

Ing. Miroslava Brnová má niekoľkoročné skúsenosti s metodikou dane z príjmov fyzických osôb a medzinárodného zdaňovania na Ministerstve financií SR. V súčasnosti sa venuje predovšetkým práci na zákonoch v oblasti dane z príjmov so zameraním na fyzické osoby. Je lektorka pre špecialistov z finančnej správy a členka lektorského zboru MF SR, lektorka pre SKDP a iné vzdelávacie inštitúcie, autorka odborných článkov v renomovaných odborných publikáciách  k dani z príjmov fyzických osôb aj v nadväznosti na medzinárodné zdaňovanie.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

85.1 € bez DPH
102.12 € s DPH

Variabilný symbol

0831

Aktuálne termíny

15. 10. 2014 (Pozvánka)

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail