IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Zabezpečovanie pohľadávok v obchodných vzťahoch  

Zabezpečovanie pohľadávok v obchodných vzťahoch

Účastníci

Zamestnanci bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií, ktorí sa zaoberajú pohľadávkami a majú záujem o podrobný výklad konkrétnych spôsobov ich zabezpečovania v obchodných vzťahoch.

Cieľ

V zmysle platných právnych noriem podrobne vysvetliť problematiku jednotlivých spôsobov zabezpečovania pohľadávok vo vzťahoch finančných inštitúcií s klientmi. 

Obsah seminára

A) Vznik hlavného a zabezpečovaného záväzku - fáza kontraktácie

B) Podmienky aktivizácie zabezpečovacieho prostriedku

C) Úvod do systematiky zabezpečovacích prostriedkov

D) Jednotlivé zabezpečovacie prostriedky

  • zmluvná pokuta, úroky z omeškania
  • zmenka, bianko zmenka a dohoda o vyplňovacom práve,
  • ručiteľská listina a iné formy ručenia
  • záložné právo k hnuteľným a nehnuteľným veciam, k pohľadávkam, k cenným papierom, k podniku, k obchodnému podielu v praxi
  • zádržné právo
  • zabezpečovací prevod práva
  • podporné klauzuly v zmluvách – Pari pass, Majority ownership, Negative pledge, Letter of comfort, Cross collateral, Cross default
  • notárska zápisnica, rozhodcovská doložka, mediácia

E)  Fáza porušenia záväzkov z hlavnej zmluvy

Harmonogram

registrácia: 8.45 -9.00 hod.

prednášky: 9.00 -16.00 hod.

Lektori

advokátka, špecialistka na obchodné právo a právo cenných papierov.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

150 € bez DPH
180 € s DPH

Variabilný symbol

1684

Aktuálne termíny

15. 05. 2018 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail