IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Budúcnosť IRB prístupu  

Budúcnosť IRB prístupu

Účastníci

Seminár je vhodný najmä pre risk manažérov, špecialistov kreditného rizika, pracovníkov compliance a interných audítorov.

Cieľ

Na seminári sa účastníci oboznámia s pripravovanými zmenami v oblasti IRB prístupu. Obsah seminára je priebežne aktualizovaný tak, ako postupne vychádzajú ďalšie verzie regulatórnych dokumentov.

Obsah seminára

Podstata IRB prístupu

 • Čo je vlastne kreditné riziko?
 • Očakávaná a neočakávaná strata
 • Koncept kapitálovej požiadavky ku kreditnému riziku
 • Pojem rizikové váhy

 Aktuálna kalibrácia IRB prístupu

 • Jednofaktorový model a jeho použitie pre výpočet KP ku kreditnému riziku
 • Segmentácia expozícií v IRB prístupe
 • Definícia defaultu
 • Rizikové parametre a požiadavky na ich odhady
 • Corporate governance a kvalitatívne požiadavky na modely a používanie
 • Prehľad zmien v IRB prístupe od jeho vzniku

 Pohľad Bazilejského výboru na budúcnosť IRB

 • Miera odlišnosti RW vypočítaných STA a IRB prístupom
 • Low default portfóliá
 • Obmedzenie možnosti používať IRB pre niektoré triedy aktív
 • Floors pre rizikové parametre
 • Floors pre RWA

 Vykonané zmeny a zmeny pripravované v rámci EÚ

 • Koncepčný dokument: Budúcnosť IRB prístupu
 • Definícia defaultu:
  •  všeobecné pokyny pre aplikáciu definície defaultu
  •  kvantitatívna dopadová štúdia
 • Požiadavky na definíciu materiality
  •  absolútne hranice materiality
  •  relatívne hranice materiality
 • Odhady rizikových parametrov
  •  všeobecné požiadavky na odhady
  •  špecifické požiadavky pre odhady PD
  •  špecifické požiadavky pre odhady LGD
  •  odhady paramentrov pre defaultované expozície
  •  požiadavky na revíziu a rekalibráciu parametrov
  •  výpočet IRB shortfall / excess
 • Kapitálové požiadavky pre hypotéky
 • Špecializované úverové expozície
 • Štúdie k Low default portfóliám
 • Zaobchádzanie s akciovými expozíciami
 • Pravidlá pre dočasné a trvalé používanie STA v rámci IRB prístupu
 • Posudzovanie metodík zo strany regulátora
 • Používanie hodnotenia od externých inštitúcií

Zhrnutie seminára a záver

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Dĺžka trvania

1/2 dňa

Cena

196.6 € bez DPH
235.92 € s DPH

Variabilný symbol

1612

Aktuálne termíny

01. 02. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail