IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Funds Transfer Pricing - Liquidity Pricing  

Funds Transfer Pricing - Liquidity Pricing

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí pracujú v útvaroch kontrolingu, plánovania, manažérskeho reportingu, finančného riadenia a riadenia aktív a pasív; analytici a audítori, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z predmetnej problematiky.

Cieľ

Cieľom seminára je:

 • informovať o regulatórnych požiadavkách a odporučeniach na implementáciu FTP (reakcia na krízu finančných trhov)
 • vysvetliť základné funkcie FTP
 • poskytnúť účastníkom komplexný pohľad na  problematiku interného oceňovania likvidity (Funds Transfer Pricing), ako základného nástroja interného merania ziskovosti (produktov, segmentov, klientov) 
 • informovať o problémoch spojených s implementáciou FTP
 • poskytnúť prehľad o „best and poor practices“

Obsah seminára

 • Regulatórne požiadavky a odporučenia na FTP
  • CRD IV/CRR
  • CEBS Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation
  • Liquidity Transfer Pricing: a guide to better practice (Financial Stability Institute, December 2011)
 • Základné funkcie FTP ako nástroja pre:
  • meranie profitability (NII)
  • riadenie/transfer úrokového rizika
  • riadenie likviditného rizika
  • modely RAROC
 • Základné metódy FTP
  • single pool
  • multiple pool
  • matched-term

        ich výhody a nevýhody

 • Konštrukcia FTP sadzby
  • Príklady oceňovania likvidity -  funding liquidity risk, contingent liquidity risk
  • FTP u špecifických aktív a pasív (hmotný a nehmotný majetok, opravné položky, bežné účty, zisk, kapitál ......)
  • FTP a oceňovanie interných dealov medzi bankovou a obchodnou knihou
  • FTP a  stanovovanie externých úrokových sadzieb (úvery a vklady)
 • FTP a CRR (Basel III )  - alokácia nákladov na LCR a NSFR
 • Prípadová štúdia
 • Záver – odporučenia („best and poor practices“)

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:         9.00 h
vyučovanie:                     9.00 h – 16.00 h

Lektori

Ing. Silvia Majlingová, skúsená odborníčka v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu

Dĺžka trvania

1 deň (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Cena

152 € bez DPH
182.4 € s DPH

Variabilný symbol

1537

Aktuálne termíny

27. 09. 2017 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2015

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail