IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Krízový manažment bánk v kontexte Smernice 2014/59/EU (BRRD) a konkurzného rámca  

Krízový manažment bánk v kontexte Smernice 2014/59/EU (BRRD) a konkurzného rámca

Účastníci

Seminár je určený zamestnancom právnych oddelení, pracovníkov riadenia rizika a kapitálu, kontrolingu, a členov predstavenstva a dozorných rád finančných inštitúcií.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s krízovým manažmentom bánk v kontexte Smernice 2014/59/EU (BRRD) a konkurzného rámca.

Obsah seminára

Likvidácia banky v konkurze/nútená správa

 

JUDr. Branislav Pospíšil

advokát, AK Pospíšil and Partners

 
 • Vzťah k nariadeniu o konkurznom konaní / systematika zákona.
 • Súdna právomoc / lex concursus.
 • Krátko k otvorenie konkurzu finančnej inštitúcie / previazanosť s nútenou správou.
 • Správca konkurznej podstaty / veriteľské orgány.
 • Niektoré osobitné účinky v prípade konkurzu finančnej inštitúcie.
 • Konkurz slovenskej vs. európskej finančnej inštitúcie.
 • Hypotekárna oddelená podstata.
 • Praktické tipy ako na to (silná komunikácia so súdom, dôraz na skúsených poradcov, ďalšie tipy).
 

Právny a inštitucionálny rámec riešenia krízových situácií

 

Ing. Tomáš Tőzsér, PhD. 

vedúci oddelenia riešenia krízových situácií, odbor regulácie, Národná banka Slovenska

Mgr. Tomáš Gajdoš 

právny expert finančného trhu, oddelenie riešenia krízových situácií, odbor regulácie, Národná banka Slovenska

Mgr. Bc. Daniel Ďuriač 

metodik regulácie, oddelenie riešenia krízových situácií, odbor regulácie, Národná banka Slovenska

 
 •    Všeobecný úvod do problematiky riešenia krízovej situácie bánk (fázy krízového riadenia a ich podstata vo väzbe na smernicu BRRD).
 •    Minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (definícia, účel).
 •    Riešenie krízovej situácie banky (podmienky, ciele, zásady, právomoci a opatrenia, ochranné opatrenia).
 •    Praktické nedávne prípady riešenia krízovej situácie bánk v Taliansku, Španielsku a Lotyšsku.
 

Konkurzné konanie

 

JUDr. Vladimír Sklenka

podpredseda, Okresný súd Bratislava I

 
 • Konkurzy – aktuálne zmeny v zákone o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 1.1. 2018.
 • Aktuálne otázky a aplikačnú prax ( skúsenosti).
 • Postavenie popretého správcu v konkurze.
 • Zmeny v reštrukturalizácii.
 • Úvaha ,, zmysel reštrukturalizačného konania po Lex Váhostov“.
 • Incidenčné spory (spory vyvolané konkurzom a reštrukturalizáciou) – aktuálne zmeny v súvisiacich zákonoch (Civilný sporový poriadok, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii).
 • Aktuálne otázky a aplikačná prax (skúsenosti).
 

Harmonogram

08.45 – 09.00     Registrácia účastníkov
09.00 – 11.00      Likvidácia banky v konkurze/nútená správa
11.00 – 12.00    Prestávka – obed
12.00 – 14.00    Právny a inštitucionálny rámec riešenia krízových situácií
14.00 – 14.20    Prestávka – coffe break
14.20 – 16.20    Konkurzné konanie

Lektori

Ing. Tomáš Tőzsér, PhD.,vedúci oddelenia riešenia krízových situácií, odbor regulácie, Národná banka Slovenska

Mgr. Tomáš Gajdoš, právny expert finančného trhu, oddelenie riešenia krízových situácií, odbor regulácie, Národná banka Slovenska

Mgr. Bc. Daniel Ďuriač, metodik regulácie, oddelenie riešenia krízových situácií, odbor regulácie, Národná banka Slovenska

JUDr. Branislav Pospíšil, advokát, AK Pospíšil and Partners

JUDr. Vladimír Sklenka, podpredseda, Okresný súd Bratislava I

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

200 € bez DPH
240 € s DPH

Variabilný symbol

1670

Aktuálne termíny

09. 05. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail