IBV / Vzdelávanie / E-Learning  

E-Learning

Trhové prostredie prináša radikálne zmeny aj vo filozofii vzdelávania, ktoré sa odrážajú v nových požiadavkách na obsah, rozsah, formy a efektivitu vzdelávania, vrátane návratnosti vynaložených nákladov.

Dosiahnutie týchto atribútov umožňujú predovšetkým nové formy vzdelávania, ktoré využívajú informačné a komunikačné technológie čím sa mení proces výroby, organizácie, riadenia a distribúcie vzdelávania. Čoraz častejšie sa okrem tradičných foriem vzdelávania stretávame s on-line vzdelávaním.

Výhody elektronického vzdelávania:

  • použitie elektronických médií vo vzdelávaní znižuje dobu štúdia o 30 až 50 % so súčasným nárastom vedomostnej úrovne o 35 až 65 % oproti klasickým formám vzdelávania
  • ľahší prístup ku vzdelávaniu a k obsahu vzdelávania
  • časovo neobmedzená možnosť štúdia (24 hod. denne, 7 dní v týždni)
  • individuálne určovanie miesta a času štúdia
  • zväčšenie objemu zapamätanej látky
  • možnosť štandardizovania vzdelávania
  • včasné poskytovanie aktuálnych informácií
  • možnosť rýchlej aktualizácie obsahu vzdelávania
  • zvýšenie motivácie a sebamotivácie účastníkov plnením čiastkových cieľov, možnosťou sledovať svoj pokrok a testovať svoje vedomosti okamžitým využitím získaných poznatkov v praxi
  • počet účastníkov nie je limitovaný

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail