IBV / Vzdelávanie / Jazykové vzdelá... / Advanced Financial English, Modul I, Modul II  

Advanced Financial English, Modul I, Modul II

špecializovaný kurz, úroveň lower advanced C1 až advanced C2v kontexte skúšky Cambridge International Certificate in Financial English

Modul I a Modul II tvoria obsahovo samostatné podujatia, t. j. je možné absolvovať len jeden vybratý modul. Pre optimálny študijný výsledok a prípravu na skúšky Cambridge International Certificate in Financial English je vhodné absolvovať oba moduly. 

Účastníci

Kurz je určený záujemcom ovládajúcich General English na úrovni lower advanced C1 až advanced C2, ktorí majú záujem získať resp. prehĺbiť si svoje znalosti Financial English . 

Cieľ

Primerane rozsahu kurzu

 • zlepšiť úroveň rečových zručností účastníkov v oblasti Financial English súlade s požiadavkami skúšky Cambridge International Certificate In Financial English
 • s dôrazom na odbornú slovnú zásobu a špecifické črty odborného štýlu vo finančnej oblasti,
 • zvýšiť ich sebadôveru a plynulosť vo vyjadrovaní vo formálnom prejave v rámci odborných tém.

Obsah seminára

Vychádza z potrieb odborníkov pracujúcich v sektore financií a bankovníctva. Obsah kurzu sa prioritne zameriava na nižšie uvedené tematické okruhy, pričom vytvára priestor pre reagovanie na potreby účastníkov. 
Modul I

 • Financial reporting
 • Insurance and Regulatory Framework,
 • Financial Markets,
 • Company Formation & Company Law,
 • Company results,
 • Budgeting

Modul II

 • Risk assessment & Analysis,
 • Mergers and Acquisitions,
 • Debt and Corporate Distress,
 • Internal Audits & Control,
 • Ethics and Corporate Governance,
 • Strategic Financial Management

Lektori

native speaker 

Dĺžka trvania

24 hodín (2 x 1 hod týždenne, celkom 24 stretnutí) 

Garant

Mgr. Emília Farkašová
tel.: 02/5787 3531
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail