IBV / Vzdelávanie / Jazykové vzdelá... / Effective Meeting Skills  

Effective Meeting Skills

Účastníci

Staff and managers who need to improve their communication skills and confidence for both internal and external meetings.

Cieľ

  •  Understand the role and requirements of meetings in  business
  •  Be able to plan more effectively for meetings
  •  Be better able to participate in meetings
  •  Understand the functions of the chair and chair meetings yourself
  •  Use appropriate and accurate language for meetings

Obsah seminára

This communicative workshop focuses on the responsibilities of all participants: preparation, planning and timing. It also includes the special skills needed by a chairperson to lead the meeting to a satisfactory outcome for all. Topics include:

 

•                Establishing the purpose of the meeting
•                Setting the agenda
•                Purpose of minutes
•                Rights and obligations of the minute-taker
•                Supporting the minute-taker
•                Managing the discussion
•                Making decisions
•                Managing conflict
•                Building consensus
•                Structuring your contributions
•                Using gestures effectively
•                Emphasizing points
•                Using different question types
•                Reading body language
•                Summing up
•                Closing a meeting

Harmonogram

prezentácia:                                                                                                                                               9.00 h –  9.45 h

výučba:                                                                                                                                                     9.45 h – 16.00 h

obed:                                                                                                                                                        12.15 - 13.15  h

Lektori

JONATHAN HILL- Business English/ ESP Trainer

With 10 years experience of working with key business leaders in corporate HR, financial institutions and busy marketing departments to improve their English - Jonathan can help companies increase their employees level of English to help them express themselves for both professional and personal fulfilment.

Over this time he has gained a strong business insight into the workings of multinational companies at different levels. His areas of expertise include:

Digital Marketing- Traditional Marketing

Communication English: PR, Press, Media Communications

Crisis, Project and Risk Management English

Dĺžka trvania

2 dni

Cena

180.72 € bez DPH
216.86 € s DPH

Variabilný symbol

1340

Aktuálne termíny

21. - 22. 11. 2016 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Emília Farkašová
tel.: 02/5787 3531
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail