IBV / Vzdelávanie / Jazykové vzdelá... / Kurz so zameraním na cambridgeské skúšky obchodnej angličtiny  

Kurz so zameraním na cambridgeské skúšky obchodnej angličtiny

špecializovaný kurz, úrovne: Vantage t.j. upper-intermediate (B2),Higher t.j. lower advanced až advanced (C1 - C2)

Účastníci

Kurz je určený pre tých, ktorí chcú zlepšiť svoje jazykové zručnosti a zároveň sa pripraviť na Cambridgeskú skúšku obchodnej angličtiny. 
Z dôvodu zabezpečenia primeranej úrovne skupiny budú účastníci zaradení do Modulu I na základe vstupného testu, rovnako ako aj záujemcovia o Modul II, ktorí neabsolvovali test k Modulu I.
Modul I a Modul II tvoria samostatné podujatia, t. j. je možné absolvovať len jeden, účastníkom vybratý modul. Pre kvalitnú prípravu na skúšku odporúčame absolvovať oba moduly. 

Cieľ

poskytnúť vedomosti potrebné pre úspešné zvládnutie skúšky, zlepšiť schopnosť účastníkov komunikovať písomne a ústne v anglickom jazyku vo situáciách typických pre pracovné prostredie a pracovné činnosti: Primerane rozsahu kurzu

  • kultivovane, štylisticky, jazykovo a kultúrne primerane prezentovať myšlienky, fakty a údaje, ako aj diskutovať a argumentovať,
  • zvládnuť pravidlá formálne písomného styku/prejavu v angličtine,
  • zlepšiť ovládanie anglickej gramatiky,
  • rozšíriť všeobecnú i špecializovanú slovnú zásobu,
  • a iné, v súlade s potrebami účastníkov

Obsah seminára

v súlade s požiadavkami skúšky BEC sa zameriava sa na všetky rečové zručnosti a relevantnú slovnú zásobu, precvičovanie všetkých jazykových zručností v modelových testoch. 

Lektori

native speaker 

Dĺžka trvania

36 hodín (2 x 1,5 hod týždenne, celkom 24 stretnutí) / modul

Garant

Mgr. Emília Farkašová
tel.: 02/5787 3531
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail