IBV / Vzdelávanie / Jazykové vzdelá... / Practical Legal English  

Practical Legal English

workshop, úroveň upper-intermediate B2 až lower advanced C1

Účastníci

Workshop je určený záujemcom, ktorí majú záujem získať resp. prehĺbiť si svoje znalosti

Legal English v hovorenej či písanej podobe. Pre optimálny študijný výsledok je potrebné

ovládať General English na úrovni upper-intermediate B2 až lower advanced C1..

Cieľ

Rozvoj praktických zručností potrebných pre efektívnu prácu v kontexte Legal English. 

Obsah seminára

Workshop je prakticky zameraný. Obsah bude modifikovaný podľa potrieb účastníkov na základe analýzy potrieb realizovanej pred konaním workshopu. Možné okruhy tém sú napr.:

  • The Practice of Law
  • Company Law
  • Contract Law (contract formation; contract remedies; assignment and third-party rights)
  • Employment Law
  • Intellectual Property
  • Negotiable Instruments
  • Secured Transactions, Competition Law
  • a i. podľa potrieb účastníkov

Lektori

native speaker 

Dĺžka trvania

1 deň, spolu 7 vyučovacích hodín á 45 minút

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Emília Farkašová
tel.: 02/5787 3531
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail