IBV / Vzdelávanie / Jazykové vzdelá... / Practical Legal English  

Practical Legal English

Účastníci

Workshop je určený záujemcom, ktorí majú záujem získať resp. prehĺbiť si svoje znalosti

Legal English v hovorenej či písanej podobe. Pre optimálny študijný výsledok je potrebné

ovládať General English na úrovni upper-intermediate B2 až lower advanced C1.

Cieľ

Rozvoj praktických zručností potrebných pre efektívnu prácu v kontexte Legal English.

Obsah seminára

Workshop je prakticky zameraný.

Obsah a okruhy tém:

  • The Practice of Law
  • Company Law
  • Contract Law (contract formation; contract remedies; assignment and third-party rights)
  • Employment Law
  • Negotiable Instruments
  • Secured Transactions, Competition Law
  • a i. podľa potrieb účastníkov

Harmonogram

Výučba a prezentácia:                                              8.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00

Obed:                                                                   12.00 -13.00

                                                                                                                                                                                                       

Lektori

MGR.  ANDREJ DODOK, CAELT

EDUCATION:

2001 – 2006 Faculty of Arts, Bratislava

2005 – 2006 University of British Columbia, Canada: Certificate in Advanced English Language Teaching (CAELT)

2001 – 2003 Institute of Leadership and Management London, UK: Certificate in Managament

2002 Institute of Foreign Trades, Bratislava: International Certificate in Diplomatic

Protocol

2007 European Educational Institute, Bratislava: Presentation skills

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE:

- Andrej has eleven years of experience in teaching English for various businesses (e.g. Hsbc bank plc, Siemens pse, Cofely suez, Lenovo, Telefonica, etc.) and language schools (one-to-one and group courses)

- Specialization: business English, preparation of students for Cambridge Certificate

examinations (BEC,ILEC,IILE)

- Led language courses for CEOs and management

- Cooperation with the Bridge: since 2010

PERSONAL CHARACTERISTICS:

Andrej is a very responsible teacher and a perfectionist. He prepares for his classes systematically and manages the whole process of the development of a student’s language education. He also plans and adjusts his own methodology according to the student‘s needs and typology. He is demanding and strict, but at the same time he can quickly adapt to any kind of students and match theory and practice in an excellent wayFRANCISCO OCEGUERA  (13:00- 16:00)

 

 FRANCISCO OCEGUERA

Francisco Oceguera was born in the USA but spent much of his childhood in Mexico. This makes him fluent in both English and Spanish. He received  Diploma in Environmental Economics and Politics at the University of California in Berkeley. Shortly after graduation, he worked in a "dotcom" firm, but later worked for various multinational companies in the area of pro bono law, sustainable agro-culture and environmental education.

 

In 2009, he received  CELTA teacher's certificate and has since helped students improve their communication skills with a focus on functional and practical English. He is now part of Bridge Language Center and is teaching in Bratislava.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

129 € bez DPH
154.8 € s DPH

Variabilný symbol

1479

Aktuálne termíny

29. 05. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Emília Farkašová
tel.: 02/5787 3531
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail