IBV / Vzdelávanie / Jazykové vzdelá... / Presentation Skills  

Presentation Skills

špecializovaný workshop na úrovni upper-intermediate B2 až lower advanced C1

Účastníci

Workshop je určený záujemcom, súčasťou pracovných povinností ktorých je príprava a prednes prezentácií. Požadovaná vstupná úroveň je upper-intermediate B2 až lower advanced C1. 

Cieľ

Zdokonalenie schopnosti účastníkov pripraviť a predniesť prezentáciu v anglickom jazyku, rozšírenie repertoára jazykových prostriedkov, zlepšenie schopnosti zvládať problematické situácie spojené s prednesom prezentácie a vznikajúce pri kontakte s publikom, ako aj rozvoj schopnosti vyjadrovať sa efektívne a kultivovane v anglickom jazyku. 

Obsah seminára

Workshop je prakticky zameraný. Obsah pokrýva nasledujúce témy:

  • plánovanie a príprava prezentácie
  • spracovanie podkladov
  • tvorba jasnej, logickej a efektívnej štruktúry prezentácie
  • štylistické a jazykové prostriedky potrebné pri tvorbe prezentácie (gramatika, slovná zásoba)
  • čísla, prezentácia údajov a faktov
  • prednes prezentácie
  • efektívny, kultivovaný a jazykovo primeraný prístup k reakciám a otázkam poslucháčov (užitočné tipy, techniky a stratégie)

Lektori

native speaker

Dĺžka trvania

2 dni

Garant

Mgr. Emília Farkašová
tel.: 02/5787 3531
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail