IBV / Vzdelávanie / Manažérske vzde... / Ako minimalizovať riziko výberu zamestnanca so sklonmi k fraudovému správaniu  

Ako minimalizovať riziko výberu zamestnanca so sklonmi k fraudovému správaniu

Účastníci

Pracovníci útvarov ľudských zdrojov bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií, ktorí sa zúčastňujú na výberoch zamestnancov a chcú sa oboznámiť s formami zjavnej aj skrytej manipulácie.

Cieľ

Poznať základy vývoja osobnosti, vznik a formy manipulatívneho a podvodného správania, naučiť sa využívať dotazníkové metódy, ktorými sa dá odhaliť riziko podvodného správania, vedieť efektívne využívať neverbálnu komunikáciu, rozpoznať manipuláciu a konštruktívne na ňu reagovať.

Obsah seminára

  • Psychológia osobnosti a vývoj rizikových prejavov správania
  • Identifikácia vlastného hodnotového systému a jeho význam pre pri výbere a motivácii pracovníkov
  • Podstata a význam neverbálnej komunikácie
  • Formy manipulácie
  • Manipulácia a agresívne správanie
  • Nácvik konkrétnych techník vedenia interview s cieľom odhaliť rizikové vlastnosti uchádzača
  • Postrehnúť neverbálne signály, ktoré naznačujú nežiadúce tendencie  k podvodnému a fraudovému správaniu, ktoré je rizikom najmä pre finančný sektor.

Seminár má interaktívny charakter, je prakticky orientovaný, jednotlivé lekcie dopĺňajú  modelové situácie s následnou  analýzou  konkrétnych situácií a riadená diskusia.

Lektori

MUDr. Sylvia Bzdúchová, medzinárodne certifikovaná trénerka, konzultantka a hodnotiteľka.

Dĺžka trvania

2 dni

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail