IBV / Vzdelávanie / Manažérske vzde... / Feedback manažment: Spätná väzba ako nástroj motivácie  

Feedback manažment: Spätná väzba ako nástroj motivácie

Účastníci

Kurz je určený všetkým manažérom a vedúcim pracovníkom, ktorí by sa radi oboznámili so spätnou väzbou ako manažérskym nástrojom. Spätná väzba umožňuje správnym spôsobom motivovať zamestnancom ku požadovaným výkonom.

Cieľ

Cieľom kurzu je oboznámiť sa so spôsobmi práce s motiváciou prostredníctvom spätnej väzby ako jedného zo základných manažérskych nástrojov. Spätná väzba je dôležitým nástrojom každého manažéra, ktorý chce správnym spôsobom motivovať svojich zamestnancov. Správne načasovanie, zvolený jazyk, miesto a dôležitými prvkami pri feedback manažmente. Pozitívna spätná väzba sa komunikuje a nevyhýbať sa negatívnej spätnej väzbe je pre zdokonalenie chodu oddelenia či spoločnosti viac než dôležité.

Obsah seminára

- Práca s motiváciou.

- Vedenie zmeny na firemnej úrovni.

- Základné predpoklady kvalitnej spätnej väzby.

- Nástroje koučingovej kultúry: koučingová spätná väzba.

- Ako komunikovať s rozličnými typmi osobností.

- Komunikácia orientovaná na riešenie.

- Princípy stanovovania cieľov po spätnej väzbe.

Harmonogram

registrácia: 8.45 -9.00 hod.

kurz: 9.00 -16.00 hod.

Lektori

Mgr. Silvia Langermann,ACC-certifikovaný kouč, absolventka Sociálnej a pracovnej psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied a tiež absolventka Fakulty manažmentu Univerzity Komenského. Titul Ltc. (Licence  To Coach) získala v roku 2011 v Odbornom združení „COACHOK“ v Budapešti, odbor Life Coach. Od roku 2011 vlastní licenciu na používanie osobnostného dotazníka GPOP. Od roku 2015 je nositeľkou titulu ACC (Associate Certified Coach) od  ICF (International Coach Federation).

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

180 € bez DPH
216 € s DPH

Variabilný symbol

1656

Aktuálne termíny

05. 06. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail