IBV / Vzdelávanie / Manažérske vzde... / HODNOTOVÝ LEADERSHIP: Ako viesť tím k samostatnosti a lepším výsledkom?  

HODNOTOVÝ LEADERSHIP: Ako viesť tím k samostatnosti a lepším výsledkom?

Účastníci

Zamestnanci, ktorých náplňou práce je viesť pracovné tímy a dosahovať tímové ciele: manažéri na rôznych úrovniach riadenia, vedúci pracovníci, riaditelia odborov, projektoví manažéri a ďalší zamestnanci, pre ktorých môže byť workshop zaujímavý vzhľadom ku vykonávanej práci. Manažéri a vedúci pracovníci môžu celkom zásadne ovplyvniť mieru budúceho úspechu svojho tímu. Posledné výskumy ukazujú, že absolútne najdôležitejším motivačným faktorom v dnešnom pracovnom svete sú firemné hodnoty a leadership postavený práve na týchto hodnotách. Bez kvalitných leadrov však vzletné hodnoty a vízie zostávajú len prázdnymi frázami. Konzistentný hodnotový leadership dodáva podriadeným pocit bezpečia a stabilného pracovného prostredia, ktorý je pre kreatívne procesy v dnešnej práci veľmi dôležitý. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Cieľ

Účastníci si odnesú konkrétne postupy ako zvládať bežné , ale aj emočne náročné situácie vo svojom tíme, ako motivovať svojich podriadených a ako viesť svoj tím k dlhodobým úspechom. Osvoja si metódy a postupy vedenia ľudí založené na aktuálnych vedeckých výskumoch a prípadových štúdiách z praxe.

Obsah seminára

  • Ako sa v dôsledku nástupu technológií mení náplň práce a aký vplyv to má na motiváciu pracovníkov? Ako sa zmenil charakter managementu za posledných 30 rokov?
  • Čo je to pozitívne organizačné správanie a ako sme ním schopní zlepšiť firemné výsledky?
  • Ako zvyšovať motiváciu seba a ostatných nástrojom skupinovej vízie? Ako vytvoriť v ľuďoch túžbu sympatizovať s vašou myšlienkou?
  • Aké intervencie môžu pomôcť vytvoriť podnetnejšiu a spokojnejšiu firemnú kultúru?
  • Ako môže leader využiť metódy job-craftingu a systematicky prispôsobovať pracovnú náplň tak, aby zodpovedala silným stránkam a hodnotám jednotlivcov?
  • Aké intervencie môžu pomôcť vytvoriť podnetnejšiu a spokojnejšiu firemnú kultúru?
  • Ako k sebe do tímu prilákať čo najschopnejších spolupracovníkov pomocou metódy Employer-brandingu a ako ich udržať?

Lektori

Dĺžka trvania

1 deň

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail