IBV / Vzdelávanie / Poisťovníctvo / Poistenie zodpovednosti za škodu  

Poistenie zodpovednosti za škodu

Účastníci

Seminár je vhodný pre sprostredkovateľov finančného trhu, zamestnancov poisťovní a finančných inštitúcií v sektore poistenia, ako aj všetkých, ktorí pre svoju prácu potrebujú ozrejmiť a vysvetliť danú problematiku.

Cieľ

Cieľom seminára je charakterizovať poistenie zodpovednosti za škodu v legislatívnom kontexte, definovať jednotlivé typy poistenia zodpovednosti za škodu, rozsah krytia, výluky pri poistení a pod.  s poukázaním na príklady z praxe.

Obsah seminára

  • Legislatívna úprava a klasifikácia zodpovednosti za škodu.
  • Termín škoda, ujma, osobnostná ujma.
  • Princípy a rozsah poistenia zodpovednosti za škodu.
  • Produkty v poistení zodpovednosti za škodu.
  • Všeobecná zodpovednosť, ENVIRO zodpovednosť, profesná zodpovednosť, osobitné druhy zodpovednosti za škodu.

Lektori

Mgr. Mikuláš Gürtler- je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Finančný manažment a absolventom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore Právo. Je držiteľom odbornej skúšky s certifikátom Národnej banky Slovenska pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia a zaistenia.

Poisťovníctvu, priamemu predaju a vedeniu obchodných tímov sa venuje od roku 1999. Významnou súčasťou jeho kariéry je pôsobenie v poisťovni KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, kde postupne pôsobil na pozíciách poisťovací poradca, regionálny riaditeľ, key account manager a námestník riaditeľa maklérskej agentúry pre oblasť neživotného poistenia.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

100 € bez DPH
120 € s DPH

Variabilný symbol

1599

Aktuálne termíny

13. 03. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail