IBV / Vzdelávanie / Poisťovníctvo / Povinnosti Vlastnej činnosti finančného agenta  

Povinnosti Vlastnej činnosti finančného agenta

Účastníci

Samostatní finanční agenti a finanční poradcovia, ako aj vedúci zamestnanci,  v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o  finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 129/2010.

Cieľ

Poukázať na dôležitosť vykonávania finančného sprostredkovania v zmysle zachovania princípov etiky a vyvarovania sa porušenia povinností pravdivého informovania klienta v zmysle zákona č. 186/ 2009 Z.z. a č. 297/2008 Z.z..
Naučiť SFA, ako zachovať profesionálny postoj pri riešení sťažností klientov, ako efektívne rozlíšiť oprávnenú  sťažnosť klienta od neoprávnenej.

Obsah seminára

-  program vlastnej činnosti povinnej osoby v zmysle zákona č.297/2008 Z.z.§20

-  smernica pre riešenie sťažností klientov

-  smernica pre predchádzanie porušovania povinností finančného agenta

-  diskusia

Lektori

pplk. František Löbb

PaedDr. Beata Cajchanová

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail