IBV / Vzdelávanie / Príprava lektorov / LEKTOR - Akreditovaný program MŠVVaŠ SR  

LEKTOR - Akreditovaný program MŠVVaŠ SR

http://isdv.iedu.sk/CourseDetail.aspx?moduleId=35032

Účastníci

Osoby pôsobiace, alebo osoby so záujmom získať lektorské zručnosti a pôsobiť, ako lektor v oblasti vzdelávania dospelých.

Cieľ

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda teoretické základy vzdelávania dospelých a lektorské zručnosti. Je schopný samostatne si pripraviť a uskutočniť lektorské vystúpenie.

Obsah seminára

  • Teoretické základy vzdelávania a učenia sa  dospelých.
  • Osobnostný a  kompetenčný profil lektora v oblasti vzdelávania dospelých.
  • Špecifiká učenia sa dospelých. Motivácia a bariéry vo vzdelávaní dospelých.
  • Identifikácia  a analýza vzdelávacích potrieb, stanovenie cieľov.
  • Vymedzenie obsahu vzdelávania.
  • Problematika metód a foriem vzdelávania.
  • Diagnostika a hodnotenie vo vzdelávaní dospelých.
  • Komunikácia vo vzdelávaní dospelých.
  • Moderné technológie vo vzdelávaní dospelých.
  • Postupy a zásady tvorby učebných pomôcok  a študijných materiálov.

Lektori

Kolektív lektorov

Dĺžka trvania

100 hodín (54 hodín prezenčne a 46 hodín dištačne)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail