IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Ako efektívne zvládať stres  

Ako efektívne zvládať stres

Účastníci

Všetci zamestnanci bánk a pobočiek zahraničných bánk, poisťovní a firiem, ktorí sú denne pod určitým stresom v práci a chcú sa dozvedieť, čo je  podstatou a významom stresu pre rozvoj ľudstva, ako rozlišujeme typy stresu. Majú záujem rozšíriť a prehĺbiť svoje doterajšie vedomosti a zručnosti účastníkov

z oblasti psychológie osobnosti a  vplyvu dlhodobého stresu na fyzické a psychické zdravie človeka. Zároveň sa oboznámiť s formami časového manažmentu, ako jednej z možností ako predchádzať stresu.

Seminár tiež umožní účastníkom nacvičiť si konkrétne  techniky  na zvládanie stresu.

Cieľ

Po absolvovaní tréningu budú účastníci poznať nielen svoj hodnotový systém, ale aj svoje stresory v osobnom a pracovnom živote a budú schopní využívať vhodné techniky na predchádzanie / zvládanie stresu.

Obsah seminára

Čo je stres?

            Eustres a distres

            Stresory -   psychosociálne

                        -   enviromentálne

                        -   fyzikálne

                       -    epidemiologické

            Odolnosť voči stresu  (dotazník)

            Stresory na pracovisku

 

Ako sa naučiť  manažovať stres v živote a práci?

            Rozpoznajte varovné signály excesívneho stresu

            Ako redukovať stres? (praktické návody)

            Nezdravé spôsoby zvládania stresu

            Stresmanažment a konfliktmanažment

            Správne a účinné stratégie predchádzania / zvládania stresu

 

Základy časového manažmentu

            Biorytmus, zlodeji času, stanovovanie priorít

            Eisenhowerov princíp, ABC analýza

 

Čo je „burnout“ - vyhorenie?  - prístup „ 3R“

            Emocionálne stresory

            Individuálny antistresový program

 

Wellness - pohoda - praktický nácvik techník na zvýšenie stresovej tolerancie a uvoľnenia v strese

 

Vyhodnotenie a záver tréningu          

Lektori

Dĺžka trvania

1 deň

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail