IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Ako využívať emocionálnu inteligenciu v praxi?  

Ako využívať emocionálnu inteligenciu v praxi?

Účastníci

Všetci zamestnanci bánk a pobočiek zahraničných bánk, poisťovní a firiem, ktorí sú denne postavení pred otázku, ako využívať emocionálnu inteligenciu pri  riešení  konfliktných a stresových situácií v praxi, využívať efektívne metódy a techniky a profesionálne pristupovať  ku spolupracovníkom.      

Cieľ

Cieľom seminára je okrem definície pojmov, naučiť účastníkov,  v čom spočíva podstata  a význam emocionálnej inteligencie, ako využívať kreativitu a intuíciu v praxi, ako riadiť a zvládať konflikty s pomocou využitia Emocionálnej inteligencie.    

Obsah seminára

Emocionálna inteligencia

 • Definícia, význam pre prax a život človeka.
 • Aké mám EQ? (práca s dotazníkom)
 • Ako zaobchádzame s vlastnými pocitmi a s pocitmi iných?
 • Porozumenie pocitom druhých - inteligentná cesta k prevencii konfliktov.
 • Intuícia a jej využitie v praxi.

 

Emocionálna inteligencia - využitie v praxi

 • Ako využívame svoju empatiu?
 • Čo robiť s intuíciou a ako ju správne využívať?
 • Ako zvyšovať svoje EQ? (nácvik a ukážky metód)

 

Tréningové metódy:           

 • teoretické uvedenie jednotlivých tém,
 • praktické cvičenia,
 • riešenie problémov,
 • dotazníkové metódy,
 • práca v skupine a diskusia,
 • praktický nácvik techník.

Lektori

medzinárodne certifikovaná trénerka, konzultantka a hodnotiteľka

Dĺžka trvania

1 deň

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail