IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Brain Leaders I, II  

Brain Leaders I, II

Účastníci

Zamestnankyne a zamestnanci bánk a pobočiek zahraničných bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií a zamestnanci firiem, ktorí sú denne postavení pred úlohy náročné na pozornosť a pamäť a chcú sa naučiť efektívne využívať svoj mozog pri práci. Program pomáhazvýšiť kvalitukognitívnych schopností: pozornosti,pamäte,rozhodovaniaa ďalších.

Cieľ

Cieľom seminára je okrem definície pojmov naučiť účastníkov, čo je to pozornosť , ako si ju efektívne navodiť a udržať, ako využívať prestávky v práci, ako správne relaxovať a udržať si výkonnú pamäť. Účastníkom ukážeme možnosti, ako čo najefektívnejšie využívať svoj mozog pri práci. Vďaka praktickým ukážkam si identifikujú svoje nesprávne stereotypy  a nahradia ich efektívnymi spôsobmi práce s pozornosťou a pamäťou.

Obsah seminára

Teória pozornosti a pamäte

Čo to je, aké sú jej vlastnosti, koncentrácia pozornosti vs. pamäť, vplyv na pracovnú oblasť a kvalitu života, schopnosť využitia v praxi, tréning koncentrácie pozornosti a pamäte.

Výstup: odporúčania pre klienta.

Praktická časť

Súbor testov, cvičení a neurotechnológií zameraných na rozvoj koncentrácie pozornosti, schopnosti prepínania pozornosti, rôznych druhov pamäti, zníženie chybovosti, a pod.

Samotná práca prebieha v menších skupinkách (max. 5 ľudí).

Výstup: výsledky z testov, cvičení a neurotechnológií - záznamový hárok.

Vyhodnotenie a záver -  zhrnutie programu a odovzdanie certifikátov          

Po absolvovaní oboch modulov seminára získajú účastníci osvedčenie.

Lektori

odborníci z najväčšieho centra pre prácu s mozgom na Slovensku

Dĺžka trvania

2 dni

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail