IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Elevator Speech  

Elevator Speech

Ako v minimálnom čase predstaviť seba, svoj projekt, či stanovisko?

Ako maximalizovať vplyv svojich vyjadrení?

Ako zvýšiť svoju presvedčivosť a schopnosť zaujať?

Na všetky otázky Vám zodpovieme na workshope „Elevator Speech“.

Účastníci

Tréning je určený všetkým, ktorí...

  • potrebujú rýchlo a jasne predstaviť seba, svoj projekt, stanovisko či cieľ – a to v minimálnom čase
  • chcú dosiahnuť maximálny vplyv svojich vyjadrení
  • chcú zaistiť, aby si ich druhá strana pamätala ako osobnosť.

Cieľ

5 hlavných vecí, ktoré sa účastníci naučia:

  • Jasne, rýchlo a originálne formulovať svoje oznámenia do minúty.
  • Budovať a predkladať účinné argumenty.
  • Zvýšiť svoju presvedčivosť a zaujať.
  • Vedieť, čo hrá rolu pri ovplyvňovaní postojov a "ťahať za tie správne nitky".
  • Rýchlo odlíšiť rôzne typy poslucháčov a prispôsobiť im svoj prejav.

Obsah seminára

Metodika

Účastníci prejdú sériou modelových aktivít, hier, tréningom so spätnou väzbou a opakovaným praktickým nácvikom. Dostanú priestor vyriešiť konkrétne dilemy z praxe, získajú nový pohľad na rôzne reálne situácie a inšpiráciu do každodenného pracovného života.

Harmonogram

registrácia: 8.45 -9.00 hod.

workshop:   9.00 -16.00 hod.

Lektori

Konzultantka  a lektorka  spoločnosti Image Lab SK.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

180 € bez DPH
216 € s DPH

Variabilný symbol

1654

Aktuálne termíny

07. 06. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail