IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / INOVATÍVNE MYSLENIE: Triky pre lepšiu pracovnú produktivitu  

INOVATÍVNE MYSLENIE: Triky pre lepšiu pracovnú produktivitu

Účastníci

Workshop je určený pre všetkých záujemcov, ktorí by radi zefektívnili svoj pracovný výkon.        Tvorivosť neznamená len maľovať alebo písať knihy. Byť tvorivým môžete byť aj vo Vašej každodennej práci. Stačí dobre poznať svoju prácu, zákonitosti toho ako sa rodia inovácie a potom ich spolu spojiť dohromady tak. Vaša dobre riadená kreativita Vám dá viac možností posunúť sa ďalej, užiť si svoju prácu a podporí tak i dosahovanie Vašich lepších výsledkov.

Cieľ

1-dňový workshop Vám pomôže analyzovať a zefektívniť Vaše pracovné návyky vďaka osvojeniu si nástrojov analytického a kreatívneho myslenia.

Obsah seminára

  • Ako yyužívať efektívne svoj inovatívny potenciál prostredníctvom techník kreatívnej práce.
  • Ako používať toolbox myšlienkových postupov pre rôzne situácie (brainstorming a jeho varianty, analogické metódy, Ishikawa diagram, SWOT analýzu, 6 thinking hats atď.).
  • Porozumieť princípom mentálnej práce v rôznych fázach kreatívneho procesu.
  • Využívať vedomosti o fungovaní ľudského mozgu a individuálne zdroje tvorivosti.
  • Oddeľovať nápady od hodnotenia a tým podporiť kreatívny proces druhých ľudí pri bežných rozhovoroch alebo tímových poradách (zdieľať nápady a podporiť kreativitu kolegov).
  • Kde, ako a kedy môžeme získať čas v práci? (moderačný workshop).
  • Ako si zlepším riadenie vlastného času? (zostavenie individuálneho akčného plánu).

Lektori

Dĺžka trvania

1 deň

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail