IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Pútavá prezentácia  

Pútavá prezentácia

Účastníci

Pre všetkých, ktorí chcú zlepšovať svoje komunikačné a prezentačné zručnosti a rozvíjať ich, a stať sa tak úspešným prezentátorom.

Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Cieľ

Cieľom seminára je priblížiť účastníkom, aké vlastnosti, schopnosti a zručnosti sú potrebné na to, aby bol človek dobrý v prezentovaní a ako tieto zručnosti u seba zlepšovať.

Na našom seminári sa účastníci oboznámia s tipmi a trikmi, ako zvládať problémových poslucháčov, ako vystupovať naozaj na úrovni, ako publikum zaujať a strhnúť pozornosť. Dozvedia sa, ako získať skvelý prvý dojem, ako pôsobiť ako profík na úrovni a ako konštruktívne komunikovať s akýmkoľvek publikom.

Ďalej im na školení ukážeme účinné prezentačné techniky, naučíme ich efektívne prezentovať a argumentovať a používať pri práci s publikom osvedčené metódy.

Obsah seminára

Vybrané tematické okruhy

 • Ideálny prezentátor alebo osobnosť prezentátora - strategické vlastnosti, schopnosti a zručnosti úspešných prezentátorov
 • Sebapoznanie, slabé a silné stránky pre prezentovanie
 • Dokonalý prvý dojem a ako naň vyzrieť
 • Komunikačné nástroje prezentátora a ako ich používať efektívne
 • Práca s hlasom a jej prínos
 • Reč tela a jej využitie pri prezentácii (čo používať a na čo si dať pozor u poslucháčov v reči tela)
 • Nácvik efektívnej prezentácie a spätná väzba od lektora a skupiny
 • “Zázračné slovíčka” pri prezentácii
 • Pozitívne a negatívne náležitosti prezentácie
 • Víťazná argumentácia a katalóg argumentov alebo buďte pripravení na všetko
 • Pracovná etiketa a biznis protokol ako nevyhnutná súčasť prezentovania
 • Najčastejšie chyby a omyly pri prezentácii a ako sa im vyhnúť
 • Dress code alebo ako byť „profi“ prezentátor na úrovni
 • Tipy a triky prezentovania
 • Tvorivosť a kreativita prezentátora
 • Čo s trémou?
 • Relaxačné dychové cvičenia
 • Sebarozvojový plán ušitý na mieru

Metodika:

brainstorming, výmena rol, myšlienkové mapy, interaktívne cvičenia, testy, dotazníky, case studies, roll play, prednáška, nácvik, diskusia, prednáška, spätná väzba, nácvik....

Harmonogram

registrácia: 8.45 - 9.00 hod.

workshop:  9.00 - 16.00 hod.

Lektori

Alexandra Andrejkovičová je dynamická a nápaditá lektorka, ktorá školí zážitkovo a na jej školeniach interaktívne zapája do diania všetkých účastníkov. Zaoberá sa predovšetkým oblasťou komunikácie, vyjednávania a medziľudských vzťahov, ako aj proklientskou orientáciou a vystupovaním na profesionálnej úrovni.

Dĺžka trvania

1 deň (9:00 - 16:00 hod.)

Cena

140 € bez DPH
168 € s DPH

Variabilný symbol

1658

Aktuálne termíny

20. 03. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail