IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Rozvoj analytických zručností  

Rozvoj analytických zručností

Účastníci

Všetci zamestnanci bánk a pobočiek zahraničných bánk, poisťovní a  firiem, ktorí si chcú zvýšiť úroveň analytických zručností do takej miery, aby boli schopní profesionálne identifikovať, analyzovať a riešiť problémy v praxi, využívať efektívne metódy a techniky, a tak poskytovať efektívne a profesionálne rady spolupracovníkom.

Cieľ

Cieľom seminára je okrem definície pojmov analytické zručnosti a analytické schopnosti naučiť účastníkov techniky získavania údajov, informácií a faktov potrebných pre identifikáciu a analýzu problémov v rámci interpersonálnej komunikácie.

Obsah seminára

  1. rozšíriť vedomosti a zručnosti účastníkov v oblasti interpersonálnej komunikácie
  2. identifikovať vlastný komunikačný štýl účastníkov vo vzťahu k analytickým schopnostiam
  3. princípy efektívnej komunikácie a jej profesionálne využívanie pre komunikáciu so spolupracovníkmi
  4. nácvik konkrétnych komunikačných techník (kladenie otázok, objektivizácia a overovanie faktov, sumarizácia)
  5. vedenie osobných a telefonických rozhovorov
  6. cvičenia - modelové situácie s videozáznamom a následnou analýzou
  7. sebareflexia a spätná väzba
  8. dotazníky (Komunikačný štýl – Kolb)
  9. riadená diskusia a výmena skúseností

Lektori

medzinárodne certifikovaný tréner, konzultant a hodnotiteľ

Dĺžka trvania

2 dni

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail