IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / STRESMANAŽMENT  

STRESMANAŽMENT

Garancia dobrého výkonu a prevencia "syndrómu vyhorenia"

Účastníci

Všetci zamestnanci bánk a pobočiek zahraničných bánk, poisťovní a firiem, ktorí sú denne pod určitým stresom v práci a chcú sa dozvedieť, čo je  podstatou a významom stresu pre rozvoj ľudstva, ako rozlišujeme typy stresu. Majú záujem rozšíriť a prehĺbiť svoje doterajšie vedomosti a zručnosti účastníkov z oblasti psychológie osobnosti a  vplyvu dlhodobého stresu na fyzické a psychické zdravie človeka. Zároveň sa oboznámiť s formami časového manažmentu, ako jednej z možností ako predchádzať stresu. Seminár tiež umožní účastníkom nacvičiť si konkrétne  techniky  na zvládanie stresu.

Cieľ

Cieľom semináru je objasniť podstatu a význam stresu pre rozvoj ľudstva, rozlíšenie typov stresu - kvantitatívne a kvalitatívne prehĺbiť a rozšíriť doterajšie vedomosti a zručnosti účastníkov z oblasti psychológie osobnosti a  vplyvu dlhodobého stresu na  fyzické a psychické zdravie. A tiež oboznámiť účastníkov s významom  timemanagementu, ako jednej z možností predchádzania stresu a umožniť účastníkom nacvičiť si konkrétne  techniky  na zvládanie stresu. Po absolvovaní tréningu budú účastníci poznať nielen svoj hodnotový systém, ale aj svoje stresory  v osobnom a pracovnom živote a budú schopní využívať vhodné  techniky na predchádzanie / zvládanie stresu.

Obsah seminára

Čo je stres?

  • Eustres a distres
  • Stresory  - psychosociálne

-  enviromentálne

-  fyzikálne

-  epidemiologické

  • Odolnosť voči stresu  (dotazník)
  • Stresory na pracovisku

Ako sa naučiť  manažovať stres v živote a práci?

  • Rozpoznajte varovné signály excesívneho stresu
  • Ako redukovať stres? (praktické návody)
  • Nezdravé spôsoby zvládania stresu
  • Stresmanažment a konfliktmanažment
  • Správne a účinné stratégie predchádzania / zvládania stresu

Čo je „burnout“ - vyhorenie?  - prístup „ 3R“

  • Emocionálne stresory   

Správne a účinné stratégie predchádzania / zvládania stresu

Wellness - pohoda - praktický nácvik techník na zvýšenie stresovej tolerancie a uvoľnenia v strese

Individuálny antistresový program

Vyhodnotenie a záver tréningu               

Harmonogram

prezentácia:         8.45 h – 9.00 h

vyučovanie:         9.00 h – 16.00 h

Lektori

MUDr. Sylvia BZDÚCHOVÁ-medzinárodne certifikovaná  trénerka, poradkyňa a hodnotiteľka s 20 - ročnou lektorskou praxou.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

150 € bez DPH
180 € s DPH

Variabilný symbol

1632

Aktuálne termíny

12. 04. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail