IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Spoločenský protokol, biznis protokol a základy diplomatického protokolu  

Spoločenský protokol, biznis protokol a základy diplomatického protokolu

Účastníci

Zamestnanci, ktorí si chcú zvýšiť sociálne a prezentačné zručnosti a svoju odbornosť doplniť o formálnu  stránku, najmä manažéri z bankového a finančného  prostredia, vedúci pracovníci v oblasti obchodu, podnikateľskej sféry, zamestnanci sekretariátov prichádzajúci do kontaktu s domácimi a zahraničnými partnermi.

Cieľ

Zdokonalenie osobného imidžu v profesionálnom vystupovaní, oboznámenie sa so základnými zásadami etikety, spoločenského protokolu, biznis protokolu a diplomatického protokolu. Poznať základné odlišnosti v správaní a vystupovaní vo vybraných krajinách.

Obsah seminára

Teoretický úvod

 • Biznis protokol, spoločenská etiketa, diplomatický protokol – základná terminológia.
 • Premeny pravidiel etikety, tradičné a nové prvky.
 • Všeobecné štandardy slušnosti a slušnej komunikácie.
 • Osobný imidž a jeho vplyv na vlastné profesionálne uplatnenie ako reprezentanta firmy.

 

Etiketa pri prijímaní návštev a obchodných stretnutiach  v súlade s protokolom

 • Estetika zovňajšku: význam prvého dojmu, úprava vzhľadu – zásady a kritéria v pracovnom a spoločenskom prostredí, pestovanie vzhľadu a jeho význam v kontakte s ľuďmi.
 • Verbálne a neverbálne pozdravenie, reč tela.
 • Podávanie rúk, bozky, spôsoby predstavovania sa.
 • Vhodné oslovovanie, akademické tituly a hodnosti, rozdiel v oslovovaní slečna a pani.
 • Používanie vizitiek podľa protokolu, skratky a ich význam.
 • Zasadací poriadok pri pracovnej návšteve a rokovaní.
 • Rokovacia miestnosť, občerstvenie.
 • Vizitky, pozvánky, návštevy, dávanie a prijímanie darov, kvetov,  oslovovanie, tykanie, vykanie, sprevádzanie hostí, podávanie občerstvenia, nápojov . . .
 • Pracovný obed, zásady organizovania pracovného obeda, tvorba zasadacieho poriadku, výber menu.
 • Etiketa stolovania - povinnosti hostiteľa a formality.
 • „Small talk“, prípitok a príhovor.
 • Ukončenie rokovania, rozlúčka s obchodným partnerom.

 

Vybrané spoločenské a kultúrne  podujatia

 • Spoločenské podujatia a ich význam v pracovných a mimopracovných vzťahoch.
 • Zásady odievania na spoločenské a kultúrne podujatia, predpísané oblečenie.
 • Povinnosti a pravidlá správania sa na vybraných spoločenských podujatiach.
 • Príprava a organizácia spoločenských podujatí,
 • Pozvánky, čo má pozvánka obsahovať.
 • Čítanie pozvánok, význam skratiek a termínov.
 • Ako prijať, či odmietnuť pozvanie.
 • Etiketa hostiteľa a hosťa.

 

BIZNIS PROTOKOL – profesionálne správanie a vystupovanie

 • Imidž manažéra.
 • Pracovné návštevy a rokovania.
 • Konvencie v profesionálnom správaní a vystupovaní.
 • Prvé kontakty - verbálny a neverbálny pozdrav, podávanie rúk
 • Privítanie, predstavovanie – priame a sprostredkované treťou osobou
 • Práca s vizitkami – typy vizitiek, odovzdávanie a prijímanie vizitiek, skratky na vizitkách
 • Oslovovanie, používanie titulov.
 • Sprevádzanie, dary – odovzdávanie a prijímanie darov.
 • Telefonická komunikácia z pohľadu pravidiel správania sa.
 • Etiketa na služobnej ceste, zasadací poriadok v aute.

Základy diplomatického protokolu

 • Základné teoretické východiská.
 • Pojem diplomatický protokol, poslanie a význam diplomatického protokolu.
 • Spoločenské podujatia v diplomatickej praxi a skúsenosti z diplomatickej praxe.
 • Diplomatický protokol, jeho podstata a význam v diplomatickej praxi.
 • Protokolárne formality a diplomatický ceremoniál.
 • Protokolárne poradie predstaviteľov Slovenskej republiky a iných významných inštitúcií.

 

Odlišnosti spoločenskej etikety a protokolu v krajinách Európy, Ázie, USA

Najčastejšie nehody, prehrešky a ako si s nimi poradiť

Najvýznamnejšia literatúra určená ku štúdiu

Harmonogram

registrácia: 8.45 - 9.00 hod.

seminár: 9.00 -16.00 hod.

Lektori

PeadDr. Lívia KMEŤKOVÁ,profesionálna lektorka s bohatými skúsenosťami získané počas viac ako 30 ročnej praxe

Dĺžka trvania

2 dni

Cena

250 € bez DPH
300 € s DPH

Variabilný symbol

1643

Aktuálne termíny

20. - 21. 06. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail