IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Tipy a triky komunikácie úspešných ľudí  

Tipy a triky komunikácie úspešných ľudí

Účastníci

Pre všetkých, ktorí chcú zlepšovať svoje komunikačné zručnosti a rozvíjať ich. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Cieľ

Seminár Vás prevedie vybranými témami v oblasti komunikácie a rozvoja komunikačných zručností. Dozviete sa o paralingvistike, zistíte kde sú Vaše komunikačné rezervy, aké poznáme bariéry v komunikácií a ako ich môžeme eliminovať, dotkneme sa problematiky manipulácie v konverzácií, či sa oboznámime so spôsobmi ako sa zbaviť trémy pri rozhovoroch. 

Obsah seminára

 • paralingivstika ako základný kameň komunikácie,
 • reč tela a ako ju čítať a využívať,
 • kúzelné slovíčka,
 • “Moje komunikačné rezervy” alebo čo mám ako zlepšovať,
 • bariéry efektívnej komunikácie a ako ich eliminovať,
 • iritátory v komunikácii,
 • “Výstup na hory” alebo vyjednávajte ako profesionál,
 • pozitívne a negatívne náležitosti v komunikácii,
 • nácvik konštruktívneho rozhovoru,
 • čo s manipuláciou v rozhovore,
 • ako vyzrieť na problematické typy v diskusii,
 • “Jógový dych” alebo čo s trémou pri dôležitých rozhovoroch,
 • sebarozvojový plán.

Harmonogram

prezentácia:                 8.45 h – 9.00 h

vyučovanie:                 9.00 h – 15.00 h

Lektori

Alexandra Andrejkovičová je dynamická a nápaditá lektorka, ktorá školí zážitkovo a na jej školeniach interaktívne zapája do diania všetkých účastníkov. Zaoberá sa predovšetkým oblasťou komunikácie, vyjednávania a medziľudských vzťahov, ako aj proklientskou orientáciou a vystupovaním na profesionálnej úrovni.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

125 € bez DPH
150 € s DPH

Variabilný symbol

1585

Aktuálne termíny

11. 12. 2017 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail