IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Tréning koncentrácie a pamäti  

Tréning koncentrácie a pamäti

Workshop naučí účastníkov techniky na zlepšenie koncentrácie a pamäti a ich efektívne využitie v praxi. Účastníci získajú aktuálne informácie o svojej mentálnej kondícii (dôverné informácie). Workshop bude obohatený o praktické skúsenosti trénera z konkrétnych tréningov. Každý účastník získa individuálny tréningový plán pre osobný rozvoj.

Účastníci

Zamestnanci - znalostní pracovníci v oblasti bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií, u ktorých je požadovaná vysoká mentálna výkonnosť a všetci, ktorí chcú zlepšiť výkonnosť svojho mozgu. Podľa individuálnej skladby účastníkov budú operatívne prispôsobené tréningové nástroje a prípadové štúdie. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Cieľ

Zmerať koncentráciu a pamäť účastníkov tréningu. Osvojiť si techniky na zlepšenie sa koncentrácie a pamäti. Naučiť sa, ako tréningom zlepšovať alebo udržiavať optimálnu koncentráciu a pamäť. Ako si vytvoriť individuálny tréningový plán. 

Absolventi získajú:

•Výsledky hodnotenia vlastnej mentálnej kondície s komentárom trénera (výstupy sú dôverné).

•Individuálne odporúčania trénera na zvýšenie alebo udržanie výkonnosti mozgu (dôverné).

•Naučia sa 5 techník, ktoré im umožnia efektívnejšie sa koncentrovať a zapamätať si rôzne druhy informácií v pracovnom aj osobnom živote.

Obsah seminára

• Vplyv koncentrácie a pamäti na mentálnu výkonnosť mozgu.

• Meranie kondície mozgu.

• Energeticky náročné mozgové procesy a šetrenie s mentálnou energiou.

• Staroveké metódy na trénovanie koncentrácie a pamäti zábavnou formou.

• Najmodernejšie nástroje na tréning koncentrácie a pamäti.

• Budovanie rezervnej kapacity mozgu.

• Príklady z praxe. Kto trénuje, má výsledky.

Harmonogram

registrácia: 8.45 -9.00 hod.

workshop I. časť: 9.00 -11.00 hod.

obed: 11.00 -12.00 hod.

workshop II.časť: 12.00 -16.00 hod.

(platí pre oba dni)

Lektori

Ing. Juraj Mokoš,tréner znalostných pracovníkov a firiem, s 10 ročnou praxou v odbore. Zameriava sa na zvyšovanie alebo udržanie mentálnej kondície jednotlivcov a tímov.

Ing. Mária Mokošová,certifikovaná trénerka pamäti v Českej spoločnosti pre tréning pamäti a mozgový jogging, špecializuje sa na pamäť a ostatné kognitívne funkcie.

Dĺžka trvania

2 dni

Cena

400 € bez DPH
480 € s DPH

Variabilný symbol

1657

Aktuálne termíny

29. - 30. 05. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail