Tréning koncentrácie a pamäti

  • Cena kurzu
    480€
  • Najbližší termín
    29. - 30. 05. 2018
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Tréning koncentrácie a pamäti

Workshop naučí účastníkov techniky na zlepšenie koncentrácie a pamäti a ich efektívne využitie v praxi. Účastníci získajú aktuálne informácie o svojej mentálnej kondícii (dôverné informácie). Workshop bude obohatený o praktické skúsenosti trénera z konkrétnych tréningov. Každý účastník získa individuálny tréningový plán pre osobný rozvoj.

Ciele

Zmerať koncentráciu a pamäť účastníkov tréningu. Osvojiť si techniky na zlepšenie sa koncentrácie a pamäti. Naučiť sa, ako tréningom zlepšovať alebo udržiavať optimálnu koncentráciu a pamäť. Ako si vytvoriť individuálny tréningový plán. 

Absolventi získajú:

•Výsledky hodnotenia vlastnej mentálnej kondície s komentárom trénera (výstupy sú dôverné).

•Individuálne odporúčania trénera na zvýšenie alebo udržanie výkonnosti mozgu (dôverné).

•Naučia sa 5 techník, ktoré im umožnia efektívnejšie sa koncentrovať a zapamätať si rôzne druhy informácií v pracovnom aj osobnom živote.

Účastníci

Zamestnanci - znalostní pracovníci v oblasti bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií, u ktorých je požadovaná vysoká mentálna výkonnosť a všetci, ktorí chcú zlepšiť výkonnosť svojho mozgu. Podľa individuálnej skladby účastníkov budú operatívne prispôsobené tréningové nástroje a prípadové štúdie. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

• Vplyv koncentrácie a pamäti na mentálnu výkonnosť mozgu.

• Meranie kondície mozgu.

• Energeticky náročné mozgové procesy a šetrenie s mentálnou energiou.

• Staroveké metódy na trénovanie koncentrácie a pamäti zábavnou formou.

• Najmodernejšie nástroje na tréning koncentrácie a pamäti.

• Budovanie rezervnej kapacity mozgu.

• Príklady z praxe. Kto trénuje, má výsledky.

Lektori

Ing. Juraj Mokoš,tréner znalostných pracovníkov a firiem, s 10 ročnou praxou v odbore. Zameriava sa na zvyšovanie alebo udržanie mentálnej kondície jednotlivcov a tímov.

Ing. Mária Mokošová,certifikovaná trénerka pamäti v Českej spoločnosti pre tréning pamäti a mozgový jogging, špecializuje sa na pamäť a ostatné kognitívne funkcie.

Dĺžka trvania

2 dni

Aktuálne termíny

29. - 30. 05. 2018 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
 02/5787 3532
 

Harmonogram

registrácia: 8.45 -9.00 hod.

workshop I. časť: 9.00 -11.00 hod.

obed: 11.00 -12.00 hod.

workshop II.časť: 12.00 -16.00 hod.

(platí pre oba dni)

Cena

400 € bez DPH
480 € s DPH

Variabilný symbol

1657

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

pozrite si našu ponuku ubytovania
* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.