IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Všímavosťou voči stresu  

Všímavosťou voči stresu

Účastníci

Všetci zamestnanci bánk a pobočiek zahraničných bánk, poisťovní a firiem, ktorí sú denne pod určitým stresom v práci a chcú sa dozvedieť ako vzniku stresu predchádzať. Oboznámiť sa so stratégiou mindfulness vďaka, ktorej je možné vplyv stresu zmierňovať.

Cieľ

Zámerom zážitkového workshopu je sprostredkovať účastníkom skúsenosti, ako:

  • naplno prežívať svoj prítomný život,
  • budovať súcitnejší vzťah k sebe i k ostatným ľuďom,
  • konštruktívnejšie zvládať náročné situácie a stres,
  • lepšie sa sústrediť a ľahšie sa učiť nové veci,
  • budovať kvalitné pracovné prostredie bez zbytočných konfliktov.

Obsah seminára

Mávame sklon nechať sa pohltiť naliehavosťou všetkého, čo musíme urobiť. Sme lapení vo svojej hlave a v tom, o čom sa domnievame, že je dôležité. Potom je až príliš jednoduché upadnúť so stavu chronického napätia, úzkosti a večného rozptýlenia. Do stavu, ktorý neustále poháňa naše životy a ľahko sa stáva autopilotom nášho fungovania.

Výbornou prevenciou je stratégia mindfulness – schopnosť zámerne venovať pozornosť tomu, čo sa deje v prítomnom okamihu, a to bez posudzovania, hodnotenia a očakávania. Je to efektívna a spoľahlivá protiváha k posilneniu zdravia, pohody a  zdravého rozumu. Vytvorením adekvátneho kontaktu s tým, čo zažívame, získavame odstup, vhľad a väčšiu kontrolu nad tým, čo sa deje v nás a okolo nás; oslobodzujeme sa od neprospešných návykov a otvára sa nám priestor nových možností (ako reagovať či nereagovať).

Harmonogram

prezentácia:       8.45 h – 9.00 h

vyučovanie:      9.00 h – 16.00 h

Lektori

Mgr. Janette Šimková – ako life kouč a trénerka osobnostného rozvoja, pôsobí od roku 2008. Pravidelne vystupuje ako motivačná rečníčka na festivaloch a konferenciách. Zameriava sa najmä na inovatívne prístupy vo vzdelávaní dospelých. Píše dva motivačné blogy, publikuje na rôznych portáloch a v časopisoch. Je mentorkou projektu Ambasadorka na podporu podnikania žien na Slovensku a pôsobí v Európskej rade pre koučovanie a mentorovanie EMCC. Držiteľka ocenenia Strieborná E-žena roka 2012.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

120 € bez DPH
144 € s DPH

Variabilný symbol

1633

Aktuálne termíny

17. 04. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail