IBV / Vzdelávanie / Rozvoj sociálny... / Zvládnite stres so zdatným mozgom  

Zvládnite stres so zdatným mozgom

Účastníci

Zamestnanci - znalostní pracovníci, ktorí chcú lepšie zvládať stresové situácie. Všetci tí, ktorí pociťujú, že pracovný stres presahuje ich „mieru“. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Cieľ

Naučiť účastníkov, aké sú kľúčové faktory pracovného stresu a ako je možné zlepšovať psychickú odolnosť. Zároveň zmerať mentálnu kondíciu a odolnosť účastníkov voči stresu (výsledky sú dôverné). Predstaviť ako je možné správnymi návykmi a tréningom jednoducho zvyšovať odolnosť organizmu voči stresu.

Obsah seminára

  • Psychická záťaž a psychická odolnosť.
  • Najväčšie spúšťače stresu na pracovisku.
  • Rizikové faktory pracovného stresu.
  • Ako zlepšiť zvládanie stresu zvýšením kondície mozgu.
  • Ako trénovať odolnosť voči stresu.
  • Ako sa správne rozhodnúť v strese.

Praktická časť

  • Otestujete si mentálnu kondíciu.
  • Oboznámite sa s tréningovými nástrojmi.
  • Získate informácie z praxe. 

Harmonogram

registrácia: 9.00 hod.

workshop: 9.00 -16.00 hod.

Lektori

tréner znalostných pracovníkov a firiem, s 10 ročnou praxou v odbore. Zameriava sa na zvyšovanie alebo udržanie mentálnej kondície jednotlivcov a tímov

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

200 € bez DPH
240 € s DPH

Variabilný symbol

1652

Aktuálne termíny

19. 06. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail