Communication with a Business Partner in English

  • Cena kurzu
    240€
  • Najbližší termín
    13. - 14. 03. 2018
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Communication with a Business Partner in English

Ciele

Improvement of the language competencies necessary for independent functioning in the English language, acquisition of the techniques and strategies necessary for the effective fulfillment of the tasks related to the course orientation, expansion of vocabulary from the field of general and specialized language, improvement of the strategy of working with unknown vocabulary.

Účastníci

The workshop is designed for employees who communicate with foreign partners during business meetings, conferences, business meetings.

The required entry level is intermediate B1 to upper-intermediate B2.

Obsah seminára

Establishment and maintenance of contacts (written and oral communication, phoning, writing emails, etc.),

• intercultural communication challenges,

• intercultural communication oral and written skills,

• signs of agreement / disagreement,

• communication skills for 1:1 and group meetings.

Lektori

CHRISTY MORGAN (Elite language Centre)

Christy Morgan is a Business English trainer, Job Seeker Support Consultant, and Proofreader with 20 years’ experience across a wide variety of industries. Drawing upon her extensive international expertise in senior management, operations, internal recruitment, talent management, and HR, she provides high-quality English training and consulting services to individuals from around the world. She has lived in Australia, Scotland, Ireland, Ukraine, Germany, Slovakia and Canada, and has taught students from all over Europe, Asia, South America, and beyond. She has worked in both British and American English, and she is generally familiar with the subtleties of Australian, Irish, Scottish, and Canadian English. She has Post- Graduate Certificate in Applied Linguistics and Bachelor of Arts in Humanities.

 OĽGA ŠTETINOVÁ (Elite language Centre)

Oľga Štetinová is a General and Business English trainer. She has Master Degree in Slovak- English, and also in Media Communication.

Dĺžka trvania

2 days

Aktuálne termíny

13. - 14. 03. 2018 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Emília Farkašová
 0917 667 143
 

Harmonogram

9.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00 

Cena

200 € bez DPH
240 € s DPH

Variabilný symbol

1666

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.