Recruiting in English

  • Cena kurzu
    120€
  • Najbližší termín
    27. 06. 2018
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Recruiting in English

Ciele

Having completed this course the learner will be able to: - Explain the steps to an effective recruitment strategy; - Develop a job analysis and job description and identify specific job skills; - Explain and discuss the steps involved in the selection process; - Explain the various types of interviews and interview questions; - Discuss interview methods and potential mistakes in interviewing candidates; - Discuss the different types of selection models; - Explain the goals of a compensation plan; - Explain the various types of benefits that can be offered to employees.

Účastníci

The workshop is designed for people within HR and Recruiting, more specifically in the areas of Administrative Roles (eg. HR Coordinator, Payroll Coordinator…), Specialist Roles (eg. HR Generalist, Sourcer, Trainer…), Human Resources Mid- Management Roles (Compensation and Benefits Manager, HR Business Partner) and Human Resources Senior Leadership Roles ( eg. HR Director, Recruiting Director…).
 

Obsah seminára

In this 1-day workshop, we’ll review and practice the most common elements of recruitment using English, including writing a job advertisement, reviewing résumés and cover letters, interviewing candidates, and selecting the most suitable applicant.  We’ll explore your individual questions, discuss effective tips and techniques, and review current legislation and guidelines on candidate search and selection. At the end of this workshop, you will feel more confident with recruiting candidates using the English language. 

Lektori

CHRISTY MORGAN (Elite language Centre)
Christy Morgan is a Business English trainer, Job Seeker Support Consultant, and Proofreader with 20 years’ experience across a wide variety of industries. Drawing upon her extensive international expertise in senior management, operations, internal recruitment, talent management, and HR, she provides high-quality English training and consulting services to individuals from around the world. She has lived in Australia, Scotland, Ireland, Ukraine, Germany, Slovakia and Canada, and has taught students from all over Europe, Asia, South America, and beyond. She has worked in both British and American English, and she is generally familiar with the subtleties of Australian, Irish, Scottish, and Canadian English. She has Post- Graduate Certificate in Applied Linguistics and Bachelor of Arts in Humanities.

Dĺžka trvania

1 day

Aktuálne termíny

27. 06. 2018 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Emília Farkašová
 0917 667 143
 

Harmonogram

9.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00 

Cena

100 € bez DPH
120 € s DPH

Variabilný symbol

1708

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.