Konferencie

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. v spolupráci s Bankovou asociáciou pre strednú a východnú Európu organizuje medzinárodné konferencie v anglickom jazyku na nasledovné témy:

6th International Conference on Payments and Security in Financial Institutions, 4-5 June 2019
7th International AML & Financial Crime Conference, 10-11 December 2019