Kontakt

Naše sídlo

Drieňová 1081/31
821 01 Bratislava - Ružinov
Slovenská republika

Telefónne čísla

+421 2 57 873 532

+421 915 952 827

Emailová adresa

ibv@nbs.sk

Bankové spojenie

IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

SWIFT: NBSB SKBX
(Národná banka Slovenska)

Fakturačné údaje

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

IČ DPH: SK 2022730369

Ako sa k nám dostanete?

Zo smeru ŽSR Bratislava - hlavná stanica

trolejbus č.201 zastávka Saleziáni, prestup na električku č. 8 zastávka Tomášikova ul.; prípadne prestup ešte na autobus č. 50 zastávka Zálužická

Zo smeru Autobusová stanica Mlynské nivy

autobus č. 50 zastávka Zálužická

Zo smeru letisko M.R.Štefánika, Bratislava

autobus č. 96 zastávka Haburská

Kontaktný formulár

Oboznámil som sa s Podmienkami ochrany súkromia. Moja žiadosť sa týka predzmluvných vzťahov alebo plnenia zmluvných vzťahov.