Kontakt

Naše sídlo

Ulica Imricha Karvaša 6851/1
811 07 Bratislava - Staré Mesto
Slovenská republika

Emailová adresa

ibv@ibv-nbs.sk

Bankové spojenie

IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

SWIFT: NBSB SKBX
(Národná banka Slovenska)

Fakturačné údaje

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

IČ DPH: SK 2022730369

Ako sa k nám dostanete?

Zo smeru ŽSR Bratislava - hlavná stanica

električka č. 1 a 7 zastávka Úrad vlády SR

Zo smeru Autobusová stanica Mlynské nivy

autobus č. 21 zastávka Pod stanicou, prestup na električku č.1 zastávka Úrad vlády SR

Zo smeru letisko M.R.Štefánika, Bratislava

autobus č. 61 zastávka Trnavské mýto, prestup na autobus č. 39 zastávka Nám. Slobody alebo na električku č.9 zastávka STU

Kontaktný formulár

Oboznámil som sa s Podmienkami ochrany súkromia. Moja žiadosť sa týka predzmluvných vzťahov alebo plnenia zmluvných vzťahov.