Aktualizácia pravidiel na preskúmanie dokumentov predkladaných pod akreditívy

Aktualizácia pravidiel na preskúmanie dokumentov predkladaných pod akreditívy

Ciele

Komplexne zoznámiť účastníkov s problematikou dokumentárneho akreditívu pri dovoze a vývoze s dôrazom na prax. Obsah je určený predovšetkým  zamestnancom oddelení trade finance bank (back office) a podpory predaja (front office).

Účastníci

Špecifický seminár určený zamestnancom v oblasti otvorenej ekonomiky zahraničného obchodu.

Obsah seminára

 • Aktuálne podmienky v praxi, podmienky akreditívov
  • Dokumentárny akreditív – cyklus, záväzky bánk
  • Problematika zmeny akreditívov
 • Importný akreditív
  • Príkaz na vystavenie dokumentárneho akreditívu
  • Podmienky akreditívu z pohľadu dovozcu – časté chyby v praxi
 • Exportný akreditív
  • Avizovanie, potvrdenie akreditívov
  • Podmienky akreditívov z pohľadu vývozcu
  • Časté chyby v praxi
  • Preskúmanie dokumentov
 • Problematika preskúmania dopravných dokumentov
  • Podpisovanie konosamentov
  • Naloďovacie doložky
  • Problémy multimodálnych dopravných dokumentov
  • Nové názory bankovej komisie ICC
 • Problematika preskúmania poistných dokumentov podľa ISBP 745
  • Problematické podmienky akreditívov v praxi
  • Preskúmanie poistných dokumentov podľa UCP 600 a ISBP 745
  • Najčastejšie chyby v praxi a ako im predchádzať
 • Riadená diskusia, príklady

                                                                                       

Interaktívny seminár je prakticky orientovaný, jednotlivé témy dopĺňa riadená diskusia a analýza  konkrétnych situácií

Lektori

špecialista pre akreditívy a inkasá s bohatými praktickými skúsenosťami