BLOCKCHAIN & FINTECH workshop

BLOCKCHAIN & FINTECH workshop

Ciele

Fintech a Regtech menia bankový sektor. Tento workshop predstavuje podrobné vysvetlenia relevantných konceptov implementácie fintech riešení vo finančníctve. Fintech workshop poskytne informácie o vývoji, softvérových aplikáciách a fintech produktoch, blockchain technológii a krypto aktívach, finančnom modelovaní, využívaní „big data“ a dôležitosti fintechu pre regulačné požiadavky.

Účastníci

Cieľovou skupinou celodenného workshopu sú inovátori a strategický manažment, projektoví manažéri a manažéri bankových procesov, finanční IT špecialisti so zameraním na vývoj nových riešení, leadri obchodných útvarov, experti z útvarov risk manažmentu, ALM a treasury, regulácie, analýzy, marketingu, back-office.

Obsah seminára

  • Úvod do problematiky Fintech a Regtech
  • História a vývoj Fintechu
  • Fintech aplikácie a vývoj softwaru, zlepšenie vnútorných procesov banky s využitím fintechu/regtechu, vyššia efektivita a úspora nákladov
  • Technológia blockchain, zdieľaná kniha záznamov (distributed ledger DLT) a jej aplikácia vo finančníctve, siete s oprávnením a bez oprávnenia (permissioned and permissionless networks), hash funkcia a asymetrická kryptografia, smart konrakty, forking, ako funguje blockchain v praxi, Bitcoin a iné krypto meny, súvisiace riziká, initial coin offering (ICO)
  • Fintech v tradingových systémoch, elektronické tradingové platformy, automatizované tradingové systémy (high frequency trading - HFT a automated trading systems - ATS), inteligentné analýzy trhov, automatizované poradenstvo, momentum trading, social trading, dark pools, spoofing, budúcnosť obchodovania na finančných trhoch
  • Finančné modelovanie s využitím „big data“ – modelovanie rizík, modelovanie aktív a pasív ALM 
  • Budúcnosť fintechu/regtechu vo finančnom priemysle, regulácia krypto aktív, využitie umelej inteligencie (AI/ML)
  • Simulácia SimFintech na hashing a blockchain, prípadové štúdie a strategické diskusie

Lektori

expert s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia banky, treasury a finančných trhov, riadenia aktív a pasív, bankovej regulácie, privátneho bankovníctva, Corporate Sales

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719