Oceňovanie základných derivátov finančného trhu

Oceňovanie základných derivátov finančného trhu

Ciele

Prakticky naučiť účastníkov oceňovať a preceňovať uvedené základné deriváty finančného trhu.

Účastníci

Zamestnanci bánk a ďalších finančných inštitúcií, ktorí sa v praxi zaoberajú oceňovaním a preceňovaním derivátov finančného trhu, akými sú forwardy, futures, swapy a opcie. Predpokladajú sa vstupné vedomosti z matematiky na úrovni ekonomickej univerzity a ovládanie práce s tabuľkovým procesorom MS EXCEL.

Obsah seminára

  • oceňovanie a preceňovanie:
    • forwardov, futures a swapov (na úrokovú mieru, menu a iné finančné aktíva)
    • opcií (na úrokovú mieru, menu a iné finančné aktíva)

Lektori

skúsený odborník v oblasti obchodovania s cennými papiermi