• Cena kurzu
  388.8€
 • Najbližší termín
  06. 11. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Školenie ICM TARGET2

Ciele

Naučiť účastníkov obsluhovať a používať užívateľské rozhranie ICM TARGET2 – informačný a kontrolný modul. Praktické inštruktáže budú realizované formou ukážok používania modulu ICM v U2A režime v testovacom prostredí TARGET2. 

Účastníci

Špecialisti útvarov platobného styku, back office, treasury, správcovia prevádzky SWIFT, ktorí budú monitorovať, riadiť a spracovávať platobné inštrukcie v systéme TARGET2. 

Obsah seminára

 • základy používania ICM
 • vybrané prípadové štúdie použitia modulu ICM v praxi
 • denné spracovanie v systéme TARGET2
  • spracovanie platieb v module PM (Payment Module)
  • riadenie likvidity
 • procedúry pri uzatváraní prevádzkového dňa
 • používanie modulu SF (Standing Facility Module)
 • modul pre riadenie stavových údajov (Static Data Module)

Lektori

Ing. Tatiana Margušová, Ing. Peter Göndör - špecialisti systému TARGET z Národnej banky Slovenska

Dĺžka trvania

1 deň (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Aktuálne termíny

06. 11. 2019 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

prezentácia vo vestibule NBS
s platným občianskym preukazom dňa 6. 11. 2019:                   8.50 h
vyučovanie:                                                                                         9.00 h – 16.00 h

Cena

324 € bez DPH
388.8 € s DPH

Variabilný symbol

1945


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.