Compliance a prevencia podvodov vo finančnej inštitúcii

Compliance a prevencia podvodov vo finančnej inštitúcii

Ciele

Poskytnúť praktické skúsenosti z pôsobenia na oddelení Compliance v banke a skúsenosti v detekcii, vyšetrovaní a prevencii podvodov v privátnych spoločnostiach a vo verejnej správe. Predstaviť nástroje a postupy detekcie, šetrenia a prevencie podvodov. Na základe praktických ukážok demonštrovať vybrané spôsoby detekcie a vyšetrovania neštandardných aktivít páchateľov. 

Účastníci

Vedúci pracovníci zodpovední za compliance a prevenciu podvodov vo finančných inšitúciach, interní audítori 

Obsah seminára

 • základné informácie a terminológia
 • úloha Compliance vo finančnej inštitúcii
  • štruktúra Compliance tímu
  • oddelenie Anti-money laundering
  • obecné Compliance
  • prevencia a detekcia
 • prevencia podvodov
  • pojem prevencie
  • politika prevencie podvodov
  • základné piliere prevencie
 • detekcia podvodov
  • charakteristika podvodníkov
  • druhy podvodných schém
  • príznaky podvodného správania
 • vyšetrovanie podvodov
  • postupy vyšetrovania
  • kritické oblasti vyšetrovania
  • vybrané nástroje vyšetrovania - vedenie interview
 • workshop - príklad na interview a vyšetrovanie podvodu
 • vybrané nástroje detekcie a prevencie podvodov:
  • získanie a preverovanie informácií o pozadí klientov
  • vyhľadávanie prepojení medzi klientmi a tretími stranami
  • postupy „Poznaj svojho klienta“ a „Poznaj svojho zamestnanca“
  • pre-employment screening nových zamestnancov
  • testovanie transakčných portfólií a vyhľadávanie neštandardností
 • workshop - príklad na odhalenie neštandardných transakcií
 • odporúčania na zlepšenie kontrolného systému
 • štatistiky výskytu podvodov na Slovensku

Lektori

špecialisti z danej problematiky 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043