Stratégia boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti - začiatočníci

 • Cena kurzu
  230.4€
 • Najbližší termín
  04. 11. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Stratégia boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti - začiatočníci

Ciele

Naučiť účastníkov resp. ich oboznámiť:

 • s formami a metódami prania špinavých peňazí a financovania terorizmu  v bankovníctve a finančných službách
 • s indikátormi prania špinavých peňazí a typickými formami NOO pre oblasť bankovníctva a finančných služieb
 • s možnými scenármi pre nastavenie automatického monitorovania potenciálnych NOO
 • so zákonnou úpravou v AML/CTF oblasti so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností
 • so spôsobom ohlasovania NOO a realizáciou zdržania neobvyklej obchodnej operácie

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, do ktorých agendy patria opatrenia banky, zamerané na boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Je vhodný tiež pre zamestnancov útvarov interného auditu, pracovníkov pôsobiacich v oblasti boja proti podvodom, pracovníkov pobočiek a expozitúr a ďalších zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a uzatvárajú obchody.

Obsah seminára

1.blok:

 • definovanie pojmov, modelové prípady prania špinavých peňazí
 • charakteristika foriem a metód prania špinavých peňazí
 • indikátory a typické formy NOO
 • možné scenáre pre nastavenie automatického monitorovania potenciálnych NOO

2.blok:

 • zákonná úprava v oblasti AML/CTF so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností
 • spôsob ohlasovania NOO a realizácia zdržania NOO
 • problematika ohlasovania opakovaných NOO a rizikovosť klienta

3. blok:

 • rozbor prípadov prania špinavých peňazí – spätná analýza možnej včasnej identifikácie a rizikových faktorov
 • podvodné transakcie a postup pri ich riešení
 • diskusia, otázky

Lektori

Ing. Daniel Gabčo, špecialista s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu (finančná polícia), spoluautor AML zákona, v súčasnosti pôsobiaci v bankovníctve.

Dĺžka trvania

1 deň 

Aktuálne termíny

04. 11. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                 9.00 h – 14.30 h

Literatúra

Technická realizácia:

Workshop bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

192 € bez DPH
230.4 € s DPH

Variabilný symbol

2445


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.