Vyšetrovacie zručnosti

Vyšetrovacie zručnosti

... ako viesť investigatívne interview v praxi

Ciele

Účastníci získajú návod ako naplánovať a viesť investigatívne interview, ako hodnotiť verbálne a neverbálne odpovede a reakcie. Naučia sa postupy, ako preniknúť do podstaty informácií a byť menej klamaní druhou stranou, dokážu zaistiť a analyzovať dôkazy. Zoznámia sa s komunikačnými postupmi používanými pri vyšetrovaní za účelom „prelomenia“ predpokladanej lživej výpovede. Prezentované budú príklady metód vypočúvania používaných v praxi. Na praktických príkladoch sa účastníci naučia kedy a ako používať jednotlivé metódy vedenia investigatívnych interview. 

Účastníci

Fraud risk manažéri, manažéri operačných rizík, vyšetrovatelia podvodov, compliance špecialisti, interní audítori, forenzní audítori, manažéri bezpečnosti a všetci zamestnanci, ktorí si potrebujú rozšíriť poznatky z tejto problematiky. 

Obsah seminára

Príprava a vedenie investigatívneho interview

  • Zber informácií, dôkazov a ich príprava pred „vypočúvaním“
  • Stanovenie cieľov vypočúvania a hrubého taktického plánu
  • Dokumentácia vypočúvania
  • Riziká výsluchu alebo Ako sa z vyšetrovateľa nestať vyšetrovaným
  • Príklady výsluchových metód používaných v praxi

Ako získať od vypočúvaného pravdivú informáciu

  • Metódy investigatívnych interview – skúsenosti z praxe
  • Konkrétne príklady, reprodukcia skutočných investigatívnych interview, aplikácia rôznych postupov v praxi
  • Komunikačné postupy používané za účelom „prelomenia“ predpokladanej lživej výpovede
  • Svedok, či podozrivý, ktorý nechce vypovedať vôbec
  • Praktické príklady využitia jednotlivých metód a postupov

Lektori

Odborníci z právnej praxe, resp. z útvaru vyšetrovania hospodárskej kriminality a úverových podvodov 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043