Zlyhávanie ľudského faktora a ako zamedzovať únikom informácií

Zlyhávanie ľudského faktora a ako zamedzovať únikom informácií

Ciele

Poskytnúť informácie týkajúce sa bezpečnostných rizík, ktoré hrozia pri zlyhávaní ľudského faktora. Informovať o najčastejších spôsoboch a technikách získavania informácií a obrane voči takýmto praktikám.

Účastníci

Seminár je vhodný pre ľudí, ktorí zodpovedajú za bezpečnosť informácií vo finančných inštitúciách a firmách, pre bezpečnostných zamestnancov, ľudí, ktorí majú na starosť personálnu bezpečnosť, ako aj pre personalistov bánk a firiem. Ako aj pre všetkých, ktorí si chcú rozšíriť znalosti v tejto oblasti.

Obsah seminára

 • Všeobecný úvod
  • najväčšou slabinou všetkých systémov je ľudský faktor
  • bezpečnosť nie je výrobok ale proces
  • každá firma má svojich nepriateľov aj keď si slušne hovoria konkurencia
 • Najčastejšie používané techniky a metódy získavania informácií
 • Indície, že sa niekto snaží o získavanie informácií nad povolený rámec
 • Spôsoby a nástroje ochrany bezpečnosti
  • „mäkké“ opatrenia a nástroje bezpečnosti
  • „tvrdé“ opatrenia a nástroje bezpečnosti
 • Individuálne konzultácie /odpovede na otázky

Lektori

skúsený odborník v oblasti bezpečnosti informácií

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719