Platobná karta - moderný platobný nástroj

Platobná karta - moderný platobný nástroj

Ciele

Seminár odpovedá na otázky, prečo je platobná karta najčastejšie používaným platobným nástrojom, ako funguje kartová platobná schéma a aké sú úlohy bánk vydávajúcich a prijímajúcich karty. Vysvetľuje aj obchodný model založený na výmenných poplatkoch a ako funguje zúčtovanie kartových transakcií. Na príkladoch vysvetľuje čo znamená bezpečnosť pri kartových transakciách, ako je dnes zabezpečená a aký bol jej technický vývoj. Na záver sa účastníci dozvedia aké sú najnovšie inovatívne spôsoby použitia platobných kariet a tiež ktoré platobné riešenia môžu v budúcnosti platobným kartám konkurovať.

Účastníci

Seminár je určený pre zamestnancov bánk a poskytovateľov služieb, ktorí pracujú v oblasti vývoja alebo prevádzky kartových produktov alebo akceptácie platobných kariet.  Účastníkmi môžu byť aj pracovníci, ktorí zatiaľ nemajú žiadne skúsenosti s platobnými kartami.

Obsah seminára

  1. Platobná karta – platobný nástroj
  2. Zúčtovanie transakcií
  3. Obchodný model
  4. Bezpečnosť
  5. Trendy & výzvy

Lektori

skúsený odborník v oblasti platobných systémov a kartových produktov

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719