PSD2 PISP a AISP funkcionality, RTS bezpečnostné štandardy a Risk Assessment

 • Cena kurzu
  315.6€
 • Najbližší termín
  07. 10. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

PSD2 PISP a AISP funkcionality, RTS bezpečnostné štandardy a Risk Assessment

Ciele

Oboznámiť účastníkov s nariadením PSD2 a možnosťami funkčnosti prístupu na bankový účet. Analýza AISP (Account Information Service Provider) a PISP (Payment Initialisation Service Provider) funkciami a možnosťami.

RTS štandardy definovane EBA (European Banking Association) a ich implementácia v SR.

API SK štandard a jeho možnosti.

Účastníci

Zamestnanci bánk a IT spoločností, prevádzkovatelia platobných systémov a účastníci platobného styku. Biznis analytici a pracovníci s pracovnou náplňou zameranou na API prístupy do bankových systémov.

Obsah seminára

 • PSD2 – oblasti dopadu a súvisiace dokumenty
 • základné pojmy a kto je kto v PSD2
 • samotná direktíva
 • technické štandardy RTS
 • národné úpravy
 • normalizačný proces v EÚ
 • časová os jednotlivých termínov
 • odporúčané výstupy projektu v jednotlivých bankách
 • čo ešte PSD2 otvára a ako to využiť pre zvýšenie komfortu pre klientov

Lektori

Martin Špaček, certifikovaný konzultant v danej oblasti s  praktickými skúsenosťami s implementáciou v bankovom sektore, v privátnej sfére a v štátnych inštitúciách

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

07. 10. 2019 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:        9.00 h
vyučovanie:                      9.00 h – 16.00 h

Cena

263 € bez DPH
315.6 € s DPH

Variabilný symbol

1932


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.